2. letnik

Zimski semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Mehatronika in krmilna tehnika Drago Bračun 30 30 40 100 4
2 Strojni elementi 1 – PAP Jernej Klemenc, Marko Nagode 45 45 35 125 5
3 Metodika konstruiranja – PAP Janez Benedičič, Nikola Vukašinović 30 30 40 100 4
4 Tehnologije v proizvodnji 2 Damjan Klobčar, Tomaž Pepelnjak 45 45 35 125 5
5 Vzdrževanje letal Franc Majdič, Marko Polajnar, Mitjan Kalin 30 30 40 100 4
6 Prenos toplote in snovi Andrej Kitanovski 30 30 40 100 4
7 Osnove programiranja Bojan Starman, Miroslav Halilovič, Nikolaj Mole 30 30 40 100 4
Skupaj 240 0 240 0 0 270 750 30
Delež 32,0 % 32,0 % 36,0 % 100 % 100 %

Letni semester

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Letalski motorji 1 Tomaž Katrašnik 45 15 40 100 4
2 Aeromehanika in letalske konstrukcije Andrej Grebenšek, Igor Petrović 70 35 45 150 6
3 Mehanika leta letala Miha Brojan 30 30 40 100 4
4 Letalski instrumenti Andrej Grebenšek 45 15 40 100 4
5 Nedestruktivne preiskave v letalstvu Roman Šturm, Tomaž Kek 30 30 15 75 3
6 Konstruiranje letal 1 Radivoj Kikelj 30 30 40 100 4
7 Strokovni izbirni predmet S01* 30 30 65 125 5
Skupaj 280 0 185 0 0 285 750 30
Delež 37,3 % 24,7 % 38,0 % 100 % 100 %

*Študent smeri Snovanje in vzdrževanje letal izbere Strokovni izbirni predmet S01 v iznosu 5 ECTS iz nabora predmetov: Energetski stroji in naprave – PAP ali Merilni praktikum.

Strokovni izbirni predmet S01

Zap. št. Učna enota Nosilec Predavanje Seminar Vaje Kontaktne ure Samostojno delo Skupaj ECTS
Klinične vaje Druge oblike študija
1 Energetski stroji in naprave – PAP Mihael Sekavčnik 30 30 65 125 5
2 Merilni praktikum Jože Kutin 30 30 65 125 5
Skupaj 60 0 60 0 0 130 250 10
Delež 24,0 % 24,0 % 52,0 % 100 % 100 %
Skip to content