CENIK UČBENIKOV ZA PRODAJO

Št. Avtor, naslov Leto izdaje Cena z DDV
1 BIZJAK: Osnove ekonomike podjetja za inženirje 2004              3,00 €
2 BIZJAN: Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem 2009              3,00 €
3 BOLTEŽAR: Mehanska nihanja, 1. del, 2. popravljena izd. 2010             12,00 €
4 BOMBAČ: Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike 2019             15,00 €
5 ČIČEROV: Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu 2011               6,00 €
6 ČUDINA: Tehnična akustika 2014             28,00 €
7 DUHOVNIK, DEMŠAR, DREŠAR: Modeliranje prostora z značilkami…NX 2014             14,01 €
8 DUHOVNIK, KLJAJIN, OPALIĆ: Inženirska grafika 2009             10,00 €
9 GLOBOČKI LAKIĆ, KRAMAR, KOPAČ: Metal cutting 2014             21,00 €
10 GRABEC, GRADIŠEK: Opis naključnih pojavov 2014            16,00 €
11 HLEBANJA: Metodika konstruiranja 2003             12,00 €
12 HOČEVAR, DULAR: Diagnostika v okoljskem strojništvu 2016              13,00 €
13 HOČEVAR, DULAR: Uvod v hidroenergetske sisteme 2015             13,00 €
14 HORVAT, MOŽINA, PETKOVŠEK: Naloge iz teh. fizike 2007              8,00 €
15 KAMPUŠ: Osnove tehnologije preoblikovanja kovin, 4. natis 2014             10,00 €
16 KAMPUŠ, KUZMAN: Priporočila preoblikovanja 2016            10,00 €
17 KARIŽ: Nelinearni krmilni sistemi I 2009             11,00 €
18 KLEMENC: Efektivnost izdelkov 2017              13,00 €
19 KOSEL: The product is you (3. dop. izd.) 2006              3,00 €
20 KOSEL: Višja trdnost: zbirka rešenih nalog 2009             16,00 €
21 KRAUTOV STROJNIŠKI PRIROČNIK 2. natis 2021             39,90 €
22 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A1 2001             0,65 €
23 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A3, ponatis 2013              0,50 €
24 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Tabele termodinamičnih… 2001             15,00 €
25 MIZORI OBLAK: Matematika za študente 1 2009             15,00 €
26 NOVAK et al.: Matematika 1 2018             10,00 €
27 NOVAK et al.: Matematika 2 (1. popravljena izd.) 2017              8,00 €
28 NOVAK et al.: Tehniška matematika 1 (2. dop. izd.) 2015              9,00 €
29 NOVAK et al.: Tehniška matematika 2 (2. dop. izd.) 2019               9,00 €
30 NOVAK, POVH, ŽEROVNIK: Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav 2020             14,00 €
31 OMAN: Generatorji toplote 2005              3,00 €
32 PEPERKO: Matematika 3 2020             11,00 €
33 PETRIŠIČ: Uvod v MATLAB za inženirje, 3. natis 2013             12,00 €
34 PODRŽAJ: Linearna teorija krmiljenja sistemov, 6. natis 2021             16,00 €
35 PODRŽAJ: Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije  … , 4. natis 2021             13,00 €
36 RUPNIK POKLUKAR, ZAKRAJŠEK: Integralske transformacije in Fourierova analiza 2022             13,00 €
37 POREDOŠ et al.: Heat pumps for heating and cooling 2018             15,00 €
38 RANT: Termodinamika: knjiga za uk in prakso 2011             15,00 €
39 RAZLAGALNI SLOVAR STROJNIŠTVA 2019             25,00 €
40 SENEGAČNIK, OMAN: Lastnosti zraka, goriv in… 2004             13,00 €
41 SLAVIČ: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin, 2. izd. 2017              25,00 €
42 ŠALI, KOPAČ: Obdelovalna  tehnika in eksperimentalne metode 2003               7,00 €
43 TRENC, KATRAŠNIK: Letalski motorji 2015             15,00 €
44 TURNŠEK: Tehniška matematika 2007              3,00 €
45 TUŠEK: Tehnika spajanja: praktične in računske vaje, 2. izd 2011             16,00 €
46 TUŠEK: Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov …, 1. ponatis 2015             40,00 €
47 VALENTINČIČ … et al.: Alternativne tehnologije 2012             15,00 €
48 ZGODOVINA strojništva in tehniške kulture na Slo. 2010              5,00 €
49 ŽEROVNIK et al.: Analiza 2021             12,00 €
50 ŽEROVNIK et al.: Analiza in navadne diferencialne enačbe 2021             12,00 €
51 ŽEROVNIK: Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del) 2012             12,00 €
52 ŽEROVNIK: Matematika 1, 3. ponatis 2020               8,00 €
53 ŽEROVNIK: Matematika 2, 1. izd. 2009               5,00 €
54 ŽEROVNIK: Matematika 2, popravljena in dopolnjena 1. izd. 2017               9,00 €
55 ŽEROVNIK: Tehniška matematika 2 2010              3,00 €
56 ŽEROVNIK et al.: Zbirka rešenih nalog iz teh.  mat., 4. izd. 2011             14,01 €
57 ŽEROVNIK et al.: Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra 2022             12,00 €
58 ŽEROVNIK et al.: Linearna algebra in vektorska analiza 2022             12,00 €

Skip to content