Namen

Primarni namen predstavitev podjetij študentom Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju FS) je seznanjanje študentov FS z aktivnostmi in izzivi podjetij ter mobilnost študentov za zaposlitve, poletna dela, štipendije in zaključne naloge na vseh stopnjah.

Primarni namen študentov FS je tudi spoznati podjetja, kjer bodo lahko v skladu s svojimi zmožnostmi in svojo vizijo kar najbolje udejanjili vizijo svoje poklicne poti skozi zaposlitve, poletna dela in zaključne naloge na vseh stopnjah.

Izvedba

Predstavitve podjetij se bodo izvajale enkrat mesečno v terminih, ki so podani v nadaljevanju strani. Predlagana struktura predstavitve je:

  • predstavitev podjetja,
  • razgovor s študenti,
  • potencialna interaktivna delavnica.

Predvideni čas trajanja predstavitve enega podjetja je 45 minut za točko a) in b). V primeru interaktivne delavnice pa se podjetje predhodno uskladi z organizatorji, ki nato tudi ustrezno obvestijo študente.

V enem terminu se bosta predstavili do dve podjetji, zato bo skupna predstavitev obeh podjetij za točko a) in b) trajala predvidoma 90 minutah (45 + 45 minut), potencialna(i) interaktivna(i) delavnica(i) pa se bosta izvajali naknadno.

Po predstavitvi bo podjetjem omogočena tudi brezplačna uporaba avle pred predavalnico, v kateri bo potekala predstavitev, za promocijske namene podjetja in individualne razgovore s študenti. Podjetja sama pripravijo in pospravijo promocijski material, z organizatorji pa se bodo predhodno dogovorila o postavitvi potencialnega promocijskega prostora.

Struktura predstavitve podjetja

Za čim učinkovitejše komuniciranjem med podjetji in študenti ter za dosego namena predstavitve na strani podjetij in študentov naj predstavitev podjetij vsebuje naslednje elemente:

  1. Osnovne podatke o podjetju in poslovanju podjetja (obseg poslovanja, trgi, verige vrednosti…)
  2. Dejavnost podjetja s poudarkom na izzivih, s katerimi se srečuje podjetje,
  3. Predstavitev dejavnosti in izzivov, na katerih v podjetju delajo zaključni študenti strojništva (če je možno, ločeno za BSs, MSc in PhD),
  4. Možnosti za izvedbo poletna dela in zaključnih nalog študentov FS (če je možno, ločeno za BSs, MSc in PhD),
  5. Zaposlitvene možnosti in možnosti kariernega napredovanja zaključnih študentov FS (če je možno, ločeno za BSs, MSc in PhD),

izbirno lahko predstavitev vsebuje tudi:

  1. Predstavitev dejanskih primerov razvoja, trženja, integracije… produktov podjetja (izdelkov, storitev), ki se v širšem pomenu navezujejo na področje strojništva, Drugih podatkov, ki so v širšem pomenu zanimivi za študente FS.

Prosimo, da v predstavitvah jasno naslovite ključne vsebine (točke 1.)-5.)), saj želimo zagotoviti, da so študenti FS izčrpno in korektno informirani o aktivnostih, izzivih in kariernih možnostih v predstavljenih podjetjih.

Prijava in kontakti

Zainteresirana podjetja kontaktirajo ga. Katjo Pustovrh – Služba za gospodarske zadeve in komuniciranje: katja.pustovrh@fs.uni-lj.si

Pojdi na vsebino