Eduroam

V prostorih Fakultete za strojništvo smo postavili brezžično omrežje. S signalom smo pokrili predvsem predavalnice in avle.

Certifikat za eduroam strežnik

Omrežje je zgrajeno je po standardih, ki jih predpisuje Arnes za priklop v slovenski del vseevropskega projekta mobilnosti v raziskovalni in izobraževalni sferi Eduroam. Slovenski uporabniki Eduroam-a lahko gostujejo v vseh institucijah, ki so povezane v shemo gostovanja Eduroam.


Omrežje deluje po standardih IEEE 802.11b in 802.11g, na frekvenčnem pasu med 2.412 MHz in 2.472 MHz in omogoča hitrosti prenosa do 11Mb/s (različica 'b') oziroma do 54 Mb/s (različica 'g'). Več o "Eduroam" omrežju si lahko preberete na slovenski Eduroam strani, ki je namenjena brezžičnemu izobraževalnemu omrežju.


Informacije o delovanju Eduroam omrežja na Fakulteti za strojništvo lahko dobite na naslovu eduroam@fs.uni-lj.si, navodila za priklop pa najdete na naslovu http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam.html.

nazaj na seznam