Laboratoriji1201 [0782-001]

Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT

Vodja laboratorija: prof. dr. Božidar Šarler

Tajništvo: Zdenka Rupič

Raziskovalna področja: Dvofazni tok, Fazne spremembe, Inteligentni sistemi, Termoekonomika


Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/lfdt/

 

tel.: 106

tel.: 153

nazaj na seznam