Laboratoriji0803 [0782-007]

Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK

Vodja laboratorija: prof. dr. Miha Boltežar

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Mehanika, Dinamika, Dinamika strojev in konstrukcij, Nihanja, Nelinearna nihanja, Dinamika rotorjev, Hrup motorjev, Spektralne analize višjih redov, Eksperimentalna analiza nelinearnosti, Identifikacija napak z uporabo valčne transformacije, Dinamike jermenov in jermenskih pogonov

 


Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/ladisk/

 

tel.: 603

tel.: 116

tel.: 229

nazaj na seznam