Laboratoriji0302

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM

Vodja laboratorija: prof. dr. Tomaž Katrašnik

Tajništvo: Darja Jeločnik

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost izvaja temeljne raziskave in eksperimentalno razvojno delo na področju dizelskih in ottovih motorjev. Poseben poudarek je namenjen raziskovanju in reševanju problemov kakovosti pretvorbe energije in mehanike tekočin v motorjih z notranjim zgorevanjem (MNZ), da bi zagotovili boljše delovne sposobnosti, majhno porabo goriva ter ustrezne emisije škodljivih snovi v izpušnih plinov. Vodi ga prof. dr. Tomaž Katrašnik, ki nadaljuje delo ustanovitelja Laboratorija prof. dr. Radislava Pavletiča.

 

Raziskovalna področja: Motorji z notranjim zgorevanjem, alternativna goriva, izpusti onesnažil, hibridni pogonski sistemi vozil, električna vozila, gorivne celice, baterije, soproizvodnja toplote in elektrike, numerično modeliranje sistemov in komponent

 

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost izvaja temeljne raziskave in eksperimentalno razvojno delo na področju:

• naprednih konceptov motorjev, vključno s sistemi za nadzor motorja,
• naprednih in alternativnih goriv ter konceptov zgorevanja,
• monitoringa in optimizacije izpustov onesnažil in porabe energije v realni delovnih pogojih,
• hibridnih in električnih pogonov vozil, vključno z električnimi pogoni na gorivne celice, in
• razvoja prebojnih mehanističnih simulacijskih modelov na teh področjih.

 


Spletna stran: http://lab.fs.uni-lj.si/LICeM

 

tel.: 311

tel.: 794

tel.: 314

nazaj na seznam