Laboratoriji1302 [0782-009]

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Vodja laboratorija: prof. dr. Andrej Kitanovski

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Hlajenje, Ogrevanje, Prenos toplote in snovi, Sorpcija, Daljinska energetika, Prenosniki toplote, Toplotne črpalke 


Spletna stran: https://lahde.fs.uni-lj.si/

 

tel.: 108

tel.: 700

tel.: 446

tel.: 446

nazaj na seznam