Laboratoriji1101 [0782-016]

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT

Vodja laboratorija: prof. dr. Mitjan Kalin

Tajništvo: Jožica Sterle

Raziskovalna področja: Obraba, Mazanje, Trenje, Vzdrževanje, Tehnična diagnostika, Inženiring površin


Spletna stran: http://www.tint.fs.uni-lj.si/

 

tel.: 240

tel.: 464

nazaj na seznam