Laboratoriji

01 Katedra za sinergetiko

Laboratorij za sinergetiko LASIN

Vodja laboratorija: prof. dr. Edvard Govekar

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Sinergetika, Tehnološko usmerjena fizika, Modeliranje tehniških procesov, Nevronske mreže, Kaotična dinamika

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV

Laboratorij za strojne elemente LASEM

Vodja laboratorija: prof. dr. Marko Nagode

Tajništvo: Silva Brenčič

Raziskovalna področja: Strojni elementi, Obratovalna trdnost, Razvojna vrednotenja

Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK

Vodja laboratorija: prof. dr. Jernej Klemenc

Tajništvo: Silva Brenčič

Raziskovalna področja: Razvoj, Vrednotenje, Zanesljivost, Vzdrževalnost, Suportabilnost, Razpoložljivost, Zagotovljivost, Zdržljivost, Napovedovanje

03 Katedra za energetsko strojništvo KES

Laboratorij za termoenergetiko LTE

Vodja laboratorija: prof. dr. Mihael Sekavčnik

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Energetski sistemi, Generatorji toplote, Zgorevanje, Vodikove tehnologije, Aktivna energetska omrežja

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM

Vodja laboratorija: prof. dr. Tomaž Katrašnik

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Motorji z notranjim zgorevanjem, elektromobilnost, hibridni in električni pogonski sistemi vozil, baterije, gorivne celice, termoregulacija pogonskih sistemov vozil, soproizvodnja toplote in elektrike, alternativna goriva, pridobivanje energije iz odpadkov, napredni koncepti zgorevanja s skoraj ničnimi izpusti onesnažil, večskalno in večdomensko numerično modeliranje sistemov in komponent.

 

Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS

Vodja laboratorija: prof. dr. Marko Hočevar

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Mehanika fluidov, Turbinski stroji, Računalniško podprta vizualizacija

Laboratorij za energetske delovne stroje in tehnično akustiko LDSTA

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jurij Prezelj

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Črpalke, Ventilatorji, Kompresorji, Karakteristike, Koritacija, Hrup, Analiza hrupa, Zmanjševanje hrupa, Meritve hrupa, Lokacija virov hrupa, Napovedovanje hrupa, Zaznavanje hrupa

 

04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo

Laboratorij za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo LAMPA

Vodja laboratorija: prof. dr. Primož Podržaj

Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Distribuirani proizvodni sistemi, Obdelovalni sistemi, Računalniško integrirana proizvodnja, Identifikacija, Adaptirno krmiljenje, Modeliranje sistemov, Grupna tehnologija, Mehatronika, Fleksibilna avtomatizacija, Načrtovanje kakovosti, Modeliranje, Simulacija, Avtomatizacija, Strojna oprema, Programska oprema, Analiza krmilnih sistemov, Snovanje krmilnih sistemov, Optimalni krmilni zakoni, Energetske naprave in procesi, Proizvodni sistemi, Priprava in vodenje proizvodnje, Logistika toka materiala in informacij, Študij dela in časa, Vodenje projektov, Operacijske raziskave,Distribuirani proizvodni sistemi, Obdelovalni sistemi, Računalniško integrirana proizvodnja, Identifikacija, Adaptirno krmiljenje, Modeliranje sistemov, Grupna tehnologija, Mehatronika, Fleksibilna avtomatizacija, Načrtovanje kakovosti

05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme

Laboratorij za preoblikovanje LAP

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

Tajništvo: Tanja Plestenjak

Raziskovalna področja: Teorija plastičnosti, Preoblikovalne lastnosti materialov, Preoblikovalni procesi, Orodja in naprave, Tribologija pri preoblikovanju CAPP, CAE, MKE - računalniška podpora 

Laboratorij za alternativne tehnologije LAT

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

Tajništvo: Tanja Plestenjak

Raziskovalna področja: Identifikacija procesov, Modeliranje, Simulacije, Inženirska metrologija

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko LASIM

Vodja laboratorija: prof. dr. Niko Herakovič

Tajništvo: Tanja Plestenjak

Raziskovalna področja: Montaža, Strega, Simulacija v montaži, Proizvodna logistika, Proizvodna sredstva, Fluidna tehnika, Pnevmatična krmljenja in komponente

06 Katedra za tehnologijo materialov

Laboratorij za toplotno obdelavo in preiskavo materialov LATOP

Vodja laboratorija: prof. dr. Roman Šturm

Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik

Raziskovalna področja: Toplotna obdelava, Indukcijsko kaljenje, Lasersko kaljenje

Laboratorij za varjenje LAVAR

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Damjan Klobčar

Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik

Raziskovalna področja: Proizvodne tehnologije, Tehnologija materialov, Kovinski materiali, Varilstvo, Varilni stroji, Viri varilnega toka (transformatorji, usmerniki), Varilska tehnologija, Dodajni materiali, Oplaščene elektrode, Varilne žice, Varilni praški, Zaščitni plini, Varjenje brez zaščite, Dezoksidacija, Legiranje

07 Katedra za toplotno in procesno tehniko

Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jože Kutin

Raziskovalna področja: Meroslovje, Eksperimentalne metode, Merjenja pretoka in hitrosti tekočin, Merjenja tlakov in temperatur, Raziskave in razvoj merilnih sistemov, Vrednotenje merilne negotovosti

Laboratorij za toplotno tehniko LTT

Vodja laboratorija: prof. dr. Iztok Golobič

Tajništvo: Zdenka Rupič

Raziskovalna področja: Prenos toplote in snovi, Toplotno inženirstvo, Uporabna termodinamika, Procesna tehnika, Biotehnologija, Okoljevarstvene tehnologije

08 Katedra za mehaniko

Laboratorij za nelinearno mehaniko LANEM

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Miha Brojan

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Nelinearna mehanika, Stabilnost, Mehanika materialov, Mehanika gradiv z oblikovanim spominom

Laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki LNMS

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Tehniška fizika, Prevod toplote, Elektromagnetizem, Modeliranje tehnoloških procesov, Simulacija tehnoloških procesov, Optimiranje tehnoloških procesov, Numerične metode

Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK

Vodja laboratorija: prof. dr. Miha Boltežar

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Mehanika, Dinamika, Dinamika strojev in konstrukcij, Nihanja, Nelinearna nihanja, Dinamika rotorjev, Hrup motorjev, Spektralne analize višjih redov, Eksperimentalna analiza nelinearnosti, Identifikacija napak z uporabo valčne transformacije, Dinamike jermenov in jermenskih pogonov

 

09 Katedra za mehaniko polimerov in kompozitov

Laboratorij za eksperimentalno mehaniko LEM

Vodja laboratorija: doc. dr. Lidija Slemenik Perše

Tajništvo: Jasna Gornik

Center za eksperimentalno mehaniko CEM

Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Polimeri, Kompoziti, Hibridi, Nanomateriali, Vedenje časovno odvisnih materialov, Eksperimentalna mehanika, Modeliranje mehanskih lastnosti materialov, Tehnologija predelovanja polimerov, Formiranje strukture materiala 

10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme FOLAS

Vodja laboratorija: prof. dr. Rok Petkovšek

Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Laserski viri, Vlakenski in hibridni laserji, Fotonika, Procesiranje optičnih vlaken, Lasersko transferno tiskanje, Lasersko mikro in nano procesiranje, Laserski posegi v medicini, Hitra fotografija, Laserske interferometrične metode, Optodinamika

 

Laboratorij za lasersko tehniko LASTEH

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Laserske merilne metode, Laserska triangulacija, Vlakenski senzorji, Hitra fotografija, Interferometrija, Laserski obdelovalni procesi, Lasersko mikrostrukturiranje, Adaptivno krmiljenje laserskih procesov, Medicinski laserski posegi, Optodinamika.

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT

Vodja laboratorija: prof. dr. Mitjan Kalin

Tajništvo: Jožica Sterle

Raziskovalna področja: Obraba, Mazanje, Trenje, Vzdrževanje, Tehnična diagnostika, Inženiring površin

Laboratorij za fluidno tehniko LFT

Vodja laboratorija: doc. dr. Franc Majdič

Tajništvo: Jožica Sterle

Raziskovalna področja: Fluidna tehnika, Oljna in vodna hidravlika, Numerične simulacije, Hidravlične sestavine in sistemi, Krmiljenje, Razvoj sestavin in sistemov, Trajnostni testi, Diagnostika v hidravliki

12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko

Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT

Vodja laboratorija: prof. dr. Božidar Šarler

Tajništvo: Zdenka Rupič

Raziskovalna področja: Dvofazni tok, Fazne spremembe, Inteligentni sistemi, Termoekonomika

13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Uroš Stritih

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: prenos toplote in snovi  v stavbah in stavbnih napravah, notranje okolje, prezračevanje, klimatizacija, učinkovita raba energije, zaščita okolja (zrak), sanitarno inženirstvo, alternativni sistemi, modeliranje

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Vodja laboratorija: prof. dr. Andrej Kitanovski

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Hlajenje, Ogrevanje, Prenos toplote in snovi, Sorpcija, Daljinska energetika, Prenosniki toplote, Toplotne črpalke 

Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ

Vodja laboratorija: prof. dr. Sašo Medved

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Tehniške vede, Energetika, Obnovljivi viri in tehnologije

14 Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij

Laboratorij za odrezavanje LABOD

Vodja laboratorija: prof. dr. Franci Pušavec

Tajništvo: Marija Jeretina

Raziskovalna področja: Načrtovanje tehnologij in izdelkov, Obdelovalnost z odrezavanjem, jekla, zlitin, lesa, plastike, Visokohitrostno frezanje trdih gravur za orodjarstvo, Optimiranje tehnoloških parametrov obdelave, Obdelovalni stroji, Senzorika procesa odrezavanja

 

Laboratorij za zagotavljanje kakovosti LAZAK

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Davorin Kramar

Tajništvo: Marija Jeretina

Raziskovalna področja: Načrtovanje in obvladovanje kakovosti, Zagotavljanje kakovosti procesov/izdelkov in storitev, Menedžment tehnologij in inovacije, 3D digitalizacija in vzvratno inženirstvo, Meritve natančnosti obdelovalnih strojev in naprav

15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS

Laboratorij za konstruiranje LECAD

V.D. vodje laboratorija: doc. dr. Nikola Vukašinović

Tajništvo: Silva Brenčič

Raziskovalna področja: Konstruiranje, Računalniško podprto konstruiranje, Tehnični informacijski sistemi, 3D modeliranje, Medicinska diagnostika, Tehnike upodabljanja, Metoda končnih elementov, Računalniška grafika, NC programiranje, Tokovne analize

Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Boris Jerman

Tajništvo: Silva Brenčič

Raziskovalna področja: Nosilne konstrukcije, Varjene konstrukcije, Tlačne posode in cevovodi, Dvižne in transportne naprave, Razvoj, Optimiranje, Vrednotenje

16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM

Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Robert Kunc

Tajništvo: Silva Brenčič

Raziskovalna področja: Strojništvo, Specialna konstrukcijska znanja, Ležaji velikih dimenzij, Kotalno vrtljive zveze, Procesi zgorevanja v motorjih z notranjim zgorevanjem, Vozila, Prometne nezgode, Konstruiranje strojev, Mehanika konstrukcij in strojev, Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje, Ekspertni sistemi 

Center za modeliranje elementov in konstrukcij CEMEK

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Robert Kunc

21 Oddelek za letalstvo

Laboratorij za aeronavtiko AEROL

Vodja laboratorija: prof. dr. Franci Pušavec

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Konstrukcijska mehanika, Specialna razvojna znanja, Specialna konstrukcijska znanja 

22 Enota za dopolnilna znanja

Raziskovalna skupina za matematiko RSMAT

Vodja laboratorija: prof. ddr. Janez Žerovnik

Tajništvo: Teja Pirnat

Enota za dopolnilna znanja EDZ

Vodja laboratorija: prof. dr. Franci Pušavec

Tajništvo: Zdenka Rupič