Pozdravljeni

za vse sprejete kandidate v 1. letnik doktorskega študijskega programa Strojništvo v nadaljevanju besedila objavljamo Navodila za vpis v 1. letnik z vsemi pripadajočimi prilogami.

NAVODILA ZA VPIS v 1_letnik v študijsko leto 2023-2024- III. st

Priloge:

Pogodba o izobraževanju 23/24_1_letnik
Izjava mentorja (le za mlade raziskovalce)
Predlog za napotitev na izobraževanje (velja le za zaposlene na FS (ne velja pa za MR-je))
Pogodba o pristopu k dolgu (le v primeru, če bo šolnino plačala tretja oseba oz. podjetje (to ne velja za UL, FS)
Izjava o sofinanciranju šolnine (ne velja za MR-je. Pogoji navedeni na soglasju)
(Več o sofinanciranju: https://www.uni-lj.si/studij/doktorska_sola/solnina/financiranje/)
Izjava kandidata, da ni vpisan še na drugem visokošolskem zavodu
Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL
(Več o Etičnem kodeksu na spletni strani: https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/etika_in_integriteta_v_raziskovanju/)

Pojdi na vsebino