Športna vzgoja obstaja na FS že od leta ustanovitve fakultete leta 1969. Z organizacijskimi spremembami v okviru Univerze, kjer je postala FS članica Univerze in ne samostojna enota, se je leta 1985 na pobudo prof. Šubica začelo premikati tudi na področju rekreativnega športa.

Ustanovilo se je Športno društvo zaposlenih in študentov FS. Že od začetka so strojniki dokazovali svoje sposobnosti in kvalitete tudi v športu. Udeleževali so se tudi srečanj v tujini. S spremembami zakonodaje na področju društev leta 1998, se je društvo preoblikovalo v takšno obliko, kot jo poznamo danes. Tako že leta velja za zelo organizirano enoto FS, kjer zaposlenim in študentom nudi športne aktivnosti tako v dvorani kot v naravi.

Vsako leto organizira pohode po slovenskih hribih, tekmovanja med študenti FS, skrbi za kakovostno in raznovrstno športno vzgojo, v smučarski sezoni organizira tečaj smučanja v Kranjski Gori in skrbi za treninge, udeležbo in vodenje študentov FS na posamičnih in ekipnih tekmovanjih, ki jih organizira Športna zveza Univerze v Ljubljani.

Predsednik:
pred. Žiga Bratuž
E-mail: ziga.bratuz@fs.uni-lj.si

Mentor:
pred. Iztok Novak
E-mail: iztok.novak@fs.uni-lj.si

Vse ostale aktualne informacije na facebook strani: https://www.facebook.com/SportNaFakultetiZaStrojnistvo

Skip to content