Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je uradni predstavnik vseh študentov UL FS in edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami. Predstavniki Študentskega sveta UL FS sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo naloge, ki so določene s Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili o organizaciji in delovanju UL FS ter drugimi akti. Študentski svet pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete.

Naloge študentskega sveta obsegajo oblikovanje mnenj o pedagoškem delu pedagoških delavcev v postopku izvolitve v naziv, imenovanje študentskih predstavnikov v organih in komisijah UL FS, sodelovanje v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani in organih UL, sofinanciranje aktivnosti študentov, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom fakultete, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, sodelovanje v delovnih telesih fakultete itd. Študentski svet razrešuje probleme, ki se tekom leta pojavijo v posameznih letnikih in je organ, na katerega se lahko študenti FS vedno zanesejo.

Vodstvo

 • Matija Špegel, predsednik
 • Leja Udovč, podpredsednica
 • Mihael Blatnik, namestnik predsednika
 • Matevž Cimermančič, namestnik podpredsednice

Svetniki

 • Lovro Drofenik, 1. letnik RRP
 • Leja Udovč, 2. letnik RRP
 • Matija Špegel, dodatno leto RRP
 • Marko Tacer, dodatno leto RRP
 • Jakob Zaman, dodatno leto RRP
 • Martin Rolih, 1. letnik PAP
 • Jaka Carlevaris, 2. letnik PAP
 • Rok Žnidar Petelinšek, 3. letnik PAP
 • Ana Preskar, dodatno leto PAP
 • David Berdajs, 1. letnik MAG
 • Mihael Blatnik, 1. letnik MAG
 • Matevž Cimermančič, 1. letnik MAG
 • Matej Drobnič, doktorski študij
 • Urška Mlakar, doktorski študij
 • Žiga Rosec, doktorski študij

Naslov

Študentski svet UL FS
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana

Seje v mandatu 2021/2022

Pojdi na vsebino