Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani si želimo ustvarjalnih, delovnih in odgovornih študentov, ki upoštevajo pravila delovanja in študija univerze, zato pričakujemo odgovorno vedenje in ravnanje v vseh situacijah. Odgovornost za disciplinske kršitve, ki jih opredeli Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL, v celoti nosi študent. Pravilnik opredeluje krištve in postopek, ki se izvede v primeru kršitve.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/20 in 2020/21 ni vodila nobenega postopka za ugotavljanje disciplinske odgovornosti študentov.

Pojdi na vsebino