Pravila o doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Interna Pravila o doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (FS) (v nadaljevanju Pravila) opredeljujejo deležnike doktorskega študijskega programa, pogoje za vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti na FS, pogoje za napredovanje v višji letnik, postopek za prijavo in potrditev teme doktorskega dela, postopek za oceno in zagovor doktorske disertacije ter postopek za odvzem doktorskega dela.

 

POMEMBNO:  Postopki za pridobitev doktorata znanosti  – dopis UL v skladu z novim Pravilnikom o doktorskem študiju UL

Pravilnik o doktorskem študiju, sprejet na Univerzi v Ljubljani

Pravilnik velja za vse študente vpisane na triletni program in so oddali Prijavo dr. teme po 14.10.2017 in tiste, ki v š.l. 2019/2020 ali kasneje ne bodo tekoče napredovali iz letnika v letnik. Ti študenti v primeru ponavljanja ali pavziranja prestopijo na štiriletni doktorski program.

Statut UL  (velja za vse študente, ki so do 14.10.2017 oddali Prijavo temo in pridobili soglasje k temi s strani UL. Glej tudi dopis UL “Postopki za pridobitev doktorata znanosti)

Pojdi na vsebino