Športno društvo FS

Športna vzgoja obstaja na FS že od leta ustanovitve fakultete leta 1969. Sprva je bila integrirana v pedagoški proces, kjer pa se ni kazala potreba po ustanovitvi društva. S organizacijskimi spremembami v okviru Univerze, kjer je postala FS članica univerze in ne samostojna enota, pa se je leta 1985 na pobudo prof. Šubica začelo premikati tudi na področju športa. Ustanovilo se je Športno društvo zaposlenih in študentov FS. Že od začetka so strojniki dokazovali svoje sposobnosti in kvalitete tudi v športu. Udeleževali so se tudi srečanj v tujini. S spremembami zakonodaje na področju društev leta 1998, pa se je društvo preoblikovalo v takšno obliko, kot jo poznamo danes. Tako že leta velja za zelo organizirano enoto FS, kjer zaposlenim in študentom nudi športne aktivnosti tako v dvorani kot v naravi. Vsako leto organizira nekaj pohodov po slovenskih hribih, turnirja v nogometu in košarki, skrbi za kakovostno in raznovrstno športno vzgojo, v smučarski sezoni organizira petdnevni tečaj smučanja v Kranjski Gori in se udeležuje skoraj vseh posamičnih in ekipnih tekmovanj, ki jih organizira Univerza v Ljubljani.


Mentor:
pred. Žiga Bratuž
E-mail: ziga.bratuz@gmail.com


Podpredsednik, mentor:
pred. spec. Jože Bratuž
Telefon: 041/608 - 937
E-mail: joze.bratuz@fs.uni-lj.siVse ostale aktualne informacije na facebook strani: https://www.facebook.com/SportNaFakultetiZaStrojnistvo