Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v prvem prijavnem roku, bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka prejeli najkasneje do 21. julija 2023. Vsem sprejetim kandidatom bomo obvestilo o vpisu poslali najkasneje do 28. julija 2023 po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis). Vpisi pa bodo potekali predvidoma od 31. julija do 11. avgusta 2023.

POZOR: Pri izpolnjevanju vpisnega lista si boste morali izbrati splošni izbirni predmet. Fakulteta vam ponuja predmet Poročanje v strojništvu – PAP, lahko pa si izberete splošno izbirni predmet druge fakultete. V tem primeru morate v Študentski referat poslati izpolnjeno Vlogo za vpis splošno izbirnega predmeta skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta, najkasneje do pričetka študijskega leta (29. 9. 2023).
Zakon o visokem šolstvu je določil, da mora biti študentska izkaznica opremljena s fotografijo. Svojo fotografijo boste morali naložiti pri izpolnjevanju vpisnega lista, zato si pred izpolnjevanjem vpisnega lista pripravite fotografijo. Fotografija mora biti takšna, kot je predpisana za osebno izkaznico (podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve).

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v prvem prijavnem roku, bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka prejeli najkasneje do 21. julija 2023. Vsem sprejetim kandidatom bomo obvestilo o vpisu poslali najkasneje do 28. julija 2023 po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis). Vpisi pa bodo potekali predvidoma od 31. julija do 11. avgusta 2023.

POZOR: Zakon o visokem šolstvu je določil, da mora biti študentska izkaznica opremljena s fotografijo. Svojo fotografijo boste morali naložiti pri izpolnjevanju vpisnega lista, zato si pred izpolnjevanjem vpisnega lista pripravite fotografijo. Fotografija mora biti takšna, kot je predpisana za osebno izkaznico (podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve).

Magistrski študijski programa 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v prvem prijavnem roku, bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka in obvestilo o vpisu prejeli najkasneje do 15. september 2023 po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis). Vsi vpisi bodo zaključeni najkasneje do petka, 29. 9. 2023.

Procedura vpisa na magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program (prvi prijavni rok):

 • Vsi kandidati bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka prejeli po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis) najkasneje do 15. septembra 2023.
 • Sprejeti kandidati bodo prejeli še obvestilo o vpisu, ter začnejo z izbiro strokovnih in splošnih izbirnih predmetov iz ponujenih seznamov v skladu z akreditiranim študijskim programom. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati in kakšen je vaš izbor predmetov po prioritetnem vrstnem redu. Svetujemo vam, da si pred izbiro pogledate urnik in preberete opise predmetov, ki so na voljo na naši spletni strani. Za lažjo izbiro predmetov v sklopu izbirnosti je pripravljena matrika prekrivanj po smereh.
  Zadnji rok za oddajo seznama želenih izbirnih predmetov je četrtek, 21. 9. 2023. 
  V primeru, da v navedenem roku kandidat ne bo izbral izbirnih predmetov, mu bomo dodelili tiste izbirne predmete, pri katerih bodo še prosta mesta.
 • Sledi razvrščanje izbirnih predmetov za vse študente. Merila za razvrščanje študentov pri predmetih: Študenti bodo razvrščeni glede na seznam želja in uspeha pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela). V kolikor študijski programi I. stopnje ne vsebujejo diplomskega dela, se upošteva samo povprečna ocena. V petek, 22. 9. 2023, bodo kandidati obveščeni o rezultatu izbirnega postopka za izbirne predmete in začnejo z izpolnjevanjem vpisnega lista.
  POZOR: Zakon o visokem šolstvu je določil, da mora biti študentska izkaznica opremljena s fotografijo. Svojo fotografijo boste morali naložiti pri izpolnjevanju vpisnega lista, zato si pred izpolnjevanjem vpisnega lista pripravite fotografijo. Fotografija mora biti takšna, kot je predpisana za osebno izkaznico (podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve).
 • Zadnji dan za oddajo vpisnega lista v sistem VIS je torek, 26. 9. 2023.

Časovnica za vpis v drugem prijavnem roku je opisana tukaj.

Vpisi v 2. letnik se bodo začeli v ponedeljek, 17. 7. 2023. Zaradi priprave urnika, oblikovanja skupin ter pedagoških obremenitev se morate držati rokov za vpis, ki so opisani spodaj, saj kasneje vpis ne bo možen. Študent, ki želi v š. l. 2023/24 opravljati manjkajoče vaje za 1. letnik, mora v študentski referat po elektronski pošti na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si oddati Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najkasneje do 15. septembra 2023. Vse podrobne informacije in Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najdete na spletni strani.

PRED VPISOM MORA ŠTUDENT IMETI PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI ter v VIS-u IZPOLNJENE ŠTUDENTSKE ANKETE! Vpis (izpolnjevanje vpisnega lista) poteka zgolj elektronsko preko Študentskega informacijskega sistema (VIS). Vpisnega lista in študentske izkaznice NE POŠILJAJTE po pošti!

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program

Izvedba vpisnega postopka preko sistema VIS bo možna od 17. 7. 2023 do 15. 9. 2023. Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, se mu bo v nekaj urah kreiral vpisni list.
POZOR: Študent, ki bo iz 1. oz. 2. letnika starega programa (pavzerji) prehajal v 2. letnik novega programa, mora v študentski referat preko elektronske pošte na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si (Zadeva: Vpis v 2. letnik – Ime Priimek, vpisna številka) sporočiti, da izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik prenovljenega programa, sicer v sistemu VIS ne bo imel odprtega vpisnega lista.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 • Korak 1:  Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list.
 • Korak 2: V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu izberite možnost »Obveščanje preko SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati,  pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja po Ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 znaša 5 €.
 • Korak 3: Splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu z akreditiranim študijskim programom. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete, morate v Študentski referat poslati izpolnjeno Vlogo za vpis splošno izbirnega predmeta skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta, najkasneje do pričetka študijskega leta (29. 9. 2023). Na spletni strani UL najdete seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic (ti predmeti se ne izvajajo na UL FS).
 • Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. V kolikor so vnešeni podatki točni, vpisni list oddate s klikom na Potrditev, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Ko je vpisni list uspešno oddan, se vam na zaslonu izpiše VPIS JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.
 • Korak 5: Po zaključenem (potrjenem) vpisu (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista) boste po elektronski pošti prejel račun za vpisnino (potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE), v študentskem referatu, v času uradnih ur, pa boste lahko prevzeli nalepko za študentsko izkaznico za š. l. 2023/2024 (od 16. 8. 2023 dalje). Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih (v slovenskem in angleškem jeziku) si boste lahko natisnili v sistemu VIS (Moji podatki > Potrdilo o vpisu / Potrdilo o opravljenih izpitih).

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program

Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, se mu bo v nekaj urah kreiral vpisni list in lahko prične s postopkom vpisa.
POZOR: Študent, ki bo iz 1. oz. 2. letnika starega programa (pavzerji) prehajal v 2. letnik novega programa, mora v študentski referat preko elektronske pošte na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si (Zadeva: Vpis v 2. letnik – Ime Priimek, vpisna številka) sporočiti, da izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik prenovljenega programa, sicer v sistemu VIS ne bo imel odprtega vpisnega lista.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 • Korak 1:  Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izberite študijske smeri po prioritetnem vrstnem redu. V kolikor boste izbrali le eno študijsko smer in nato prepustili izbiro prioritet generatorju naključnega zaporedja, smer Prometni pilot letala/helikopterja ne bo med vašo izbiro.
  POZOR: Vnaprej dobro premislite o vaši prioriteti, saj lahko vsak študent le enkrat odda svojo željo. Zadnji rok za oddajo študijskih smeri je 12. 9. 2023! V primeru, da v navedenem roku ne boste izbrali študijske smeri, vpis v 2. letnik ne bo možen!
 • Korak 2: V četrtek, 14. 9. 2023, boste obveščeni o rezultatu izbirnega postopka in začnete z izbiro izbirnih predmetov. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izberite dva izbirna predmeta za letni semester (študenti smeri Snovanje in vzdrževanje letal izberete le en izbirni predmet). Strokovno in splošno izbirne predmete izberite iz ponujenih seznamov v skladu z akreditiranim študijskim programom. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati in kakšen je vaš izbor predmetov po prioritetnem vrstnem redu. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete opise predmetov, ki so na voljo na naši spletni strani in pregledate urnik, saj lahko le enkrat oddate vašo željo. Za lažjo izbiro predmetov v sklopu izbirnosti je pripravljena matrika prekrivanj med predmeti in matrika prekrivanj po smereh. V primeru izbire izbirnega predmeta druge fakultete morate v Študentski referat poslati izpolnjeno Vlogo za vpis splošno izbirnega predmeta skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta, najkasneje do pričetka študijskega leta (29. 9. 2023). V sklopu zunanjega izbirnega predmeta lahko izberete predmet Ekonomske fakultete Uvod v poslovanje, ki se bo izvajal pri nas, na UL FS. Na spletni strani UL najdete seznam vseh predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic, vendar se le ti ne izvajajo pri nas.
  POZOR: Študent smeri Prometni pilot letala/helikopterja, ki želi pridobiti priporočilo FS za opravljanje ATPL izpitov na Javni agenciji za letalstvo Republike Slovenije, si mora za Izbirni strokovni predmet 1 izbrati predmet Letalski instrumenti. Zadnji rok za oddajo izbirnih predmetov je sreda, 20. 9. 2023! V primeru, da v navedenem roku ne boste izbrali izbirnih predmetov, vam bomo dodelili tiste izbirne predmete, pri katerih bodo še prosta mesta.
 • Korak 3: V četrtek, 21. 9. 2023, vas bomo pozvali k izpolnitvi vpisnega lista. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izpolnite vpisni list najkasneje do torka, 26. 9. 2023!
 • Korak 4: V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu izberite možnost »Obveščanje preko SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati,  pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja po Ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 znaša 5 €.
 • Korak 5: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. V kolikor so vnešeni podatki točni, vpisni list oddate s klikom na Potrditev, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Ko je vpisni list uspešno oddan, se vam na zaslonu izpiše VPIS JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.
 • Korak 6: Po zaključenem (potrjenem) vpisu (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista) boste po elektronski pošti prejel račun za vpisnino (potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE), v študentskem referatu, v času uradnih ur, pa boste lahko prevzeli nalepko za študentsko izkaznico za š. l. 2023/2024 (od 16. 8. 2023 dalje). Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih (v slovenskem in angleškem jeziku) si boste lahko natisnili v sistemu VIS (Moji podatki > Potrdilo o vpisu / Potrdilo o opravljenih izpitih).

 

Magistrski študijski programa 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program

Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, se mu bo v nekaj urah kreiral vpisni list in lahko prične s postopkom vpisa. POZOR: Študent, ki bo iz 1. letnika starega programa (pavzerji) prehajal v 2. letnik novega programa, mora v študentski referat preko elektronske pošte na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si (Zadeva: Vpis v 2. letnik – Ime Priimek, vpisna številka) sporočiti, da izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik prenovljenega programa, sicer v sistemu VIS ne bo imel odprtega vpisnega lista.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 • Korak 1:  Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izberite dva izbirna predmeta za zimski semester. Strokovno izbirne predmete izberite iz ponujenih seznamov v skladu z akreditiranim študijskim programom. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati in kakšen je vaš izbor predmetov po prioritetnem vrstnem redu. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete opise predmetov, ki so na voljo na naši spletni strani in pregledate urnik, saj lahko le enkrat oddate vašo željo. Za lažjo izbiro predmetov v sklopu izbirnosti je pripravljena matrika prekrivanj med predmeti in matrika prekrivanj po smereh. Zadnji rok za oddajo izbirnih predmetov je 14. 9. 2023! V primeru, da v navedenem roku ne boste izbrali izbirnih predmetov, vam bomo dodelili tiste izbirne predmete, pri katerih bodo še prosta mesta.
 • Korak 2: V petek, 15. 9. 2023, vas bomo pozvali k izpolnitvi vpisnega lista. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izpolnite vpisni list najkasneje do petka, 22. 9. 2023!
 • Korak 3: V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu    izberite možnost »Obveščanje preko SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati,  pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja po Ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 znaša 5 €.
 • Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. V kolikor so vnešeni podatki točni, vpisni list oddate s klikom na Potrditev, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Ko je vpisni list uspešno oddan, se vam na zaslonu izpiše VPIS JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.
 • Korak 5: Po zaključenem (potrjenem) vpisu (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista) boste po elektronski pošti prejel račun za vpisnino (potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE), v študentskem referatu, v času uradnih ur, pa boste lahko prevzeli nalepko za študentsko izkaznico za š. l. 2023/2024 (od 16. 8. 2023 dalje). Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih (v slovenskem in angleškem jeziku) si boste lahko natisnili v sistemu VIS (Moji podatki > Potrdilo o vpisu / Potrdilo o opravljenih izpitih).

Vpisi v 3. letnik se bodo začeli v ponedeljek, 17. 7. 2023. Zaradi priprave urnika, oblikovanja skupin ter pedagoških obremenitev se morate držati rokov za vpis, ki so opisani spodaj, saj kasneje vpis ne bo možen. Študent, ki želi v š. l. 2023/24 opravljati manjkajoče vaje za 1. in 2. letnik, mora v študentski referat po elektronski pošti na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si oddati Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najkasneje do 15. septembra 2023. Vse podrobne informacije in Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najdete na spletni strani.

PRED VPISOM MORA ŠTUDENT IMETI PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI ter v VIS-u IZPOLNJENE ŠTUDENTSKE ANKETE! Vpis (izpolnjevanje vpisnega lista) poteka zgolj elektronsko preko Študentskega informacijskega sistema (VIS). Vpisnega lista in študentske izkaznice NE POŠILJAJTE po pošti!

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program

Izvedba vpisnega postopka preko sistema VIS bo možna od 17. 7. 2023 do 15. 9. 2023. Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, se mu bo v nekaj urah kreiral vpisni list. POZOR: Študent, ki bo iz 2. letnika starega programa (pavzerji) prehajal v 3. letnik novega programa, mora v študentski referat preko elektronske pošte na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si (Zadeva: Vpis v 3. letnik – Ime Priimek, vpisna številka) sporočiti, da izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik prenovljenega programa, sicer v sistemu VIS ne bo imel odprtega vpisnega lista.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 • Korak 1:  Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list.
 • Korak 2: V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu    izberite možnost »Obveščanje preko SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati,  pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja po Ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 znaša 5 €.
 • Korak 3: Splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu z akreditiranim študijskim programom. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete, morate v Študentski referat poslati izpolnjeno Vlogo za vpis splošno izbirnega predmeta skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta, najkasneje do pričetka študijskega leta (29. 9. 2023). Na spletni strani UL najdete seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic, vendar se le ti ne izvajajo pri nas.
 • Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. V kolikor so vnešeni podatki točni, vpisni list oddate s klikom na Potrditev, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Ko je vpisni list uspešno oddan, se vam na zaslonu izpiše VPIS JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.
 • Korak 5: Po zaključenem (potrjenem) vpisu (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista) boste po elektronski pošti prejel račun za vpisnino (potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE), v študentskem referatu, v času uradnih ur, pa boste lahko prevzeli nalepko za študentsko izkaznico za š. l. 2023/2024 (od 16. 8. 2023 dalje). Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih (v slovenskem in angleškem jeziku) si boste lahko natisnili v sistemu VIS (Moji podatki > Potrdilo o vpisu / Potrdilo o opravljenih izpitih).

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program

Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, se mu bo v nekaj urah kreiral vpisni list in lahko prične s postopkom vpisa. POZOR: Študent, ki bo iz 2. letnika starega programa (pavzerji) prehajal v 3. letnik novega programa, mora v študentski referat preko elektronske pošte na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si (Zadeva: Vpis v 3. letnik – Ime Priimek, vpisna številka) sporočiti, da izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik prenovljenega programa, sicer v sistemu VIS ne bo imel odprtega vpisnega lista.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 • Korak 1:  Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izberite štiri izbirne predmete za zimski semester (študenti smeri Prometni pilot letala/helikopterja izberete le en izbirni predmet zimskega semestra in en izbirni predmet letnega semestra pri izpolnjevanju vpisnega lista, študenti smeri Snovanje in vzdrževanje letal izberete le en izbirni predmet zimskega semestra in dva izbirna predmeta letnega semestra pri izpolnjevanju vpisnega lista). Strokovno in splošno izbirne predmete izberite iz ponujenih seznamov v skladu z akreditiranim študijskim programom. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati in kakšen je vaš izbor predmetov po prioritetnem vrstnem redu. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete opise predmetov, ki so na voljo na naši spletni strani in pregledate urnik, saj lahko le enkrat oddate vašo željo. Za lažjo izbiro predmetov v sklopu izbirnosti je pripravljena matrika prekrivanj med predmeti in matrika prekrivanj po smereh. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete morate v Študentski referat poslati izpolnjeno Vlogo za vpis splošno izbirnega predmeta skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta, najkasneje do pričetka študijskega leta (29. 9. 2023). V sklopu zunanjega izbirnega predmeta si lahko izberete predmet Fakultete za pomorstvo in promet Sodobne tehnologije v zračnem prometu, ki se bo izvajal hibridno. Na spletni strani UL najdete seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic, vendar se le ti ne izvajajo pri nas. Zadnji rok za oddajo izbirnih predmetov je 15. 9. 2023! V primeru, da v navedenem roku ne boste izbrali izbirnih predmetov, vam bomo dodelili tiste izbirne predmete, pri katerih bodo še prosta mesta.
 • Korak 2: V ponedeljek, 18. 9. 2023, vas bomo pozvali k izpolnitvi vpisnega lista. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list in izpolnite vpisni list najkasneje do petka, 22. 9. 2023!
 • Korak 3: V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu    izberite možnost »Obveščanje preko SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati,  pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja po Ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 znaša 5 €.
 • Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. V kolikor so vnešeni podatki točni, vpisni list oddate s klikom na Potrditev, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Ko je vpisni list uspešno oddan, se vam na zaslonu izpiše VPIS JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.
 • Korak 5: Po zaključenem (potrjenem) vpisu (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista) boste po elektronski pošti prejel račun za vpisnino (potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE), v študentskem referatu, v času uradnih ur, pa boste lahko prevzeli nalepko za študentsko izkaznico za š. l. 2023/2024 (od 16. 8. 2023 dalje). Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih (v slovenskem in angleškem jeziku) si boste lahko natisnili v sistemu VIS (Moji podatki > Potrdilo o vpisu / Potrdilo o opravljenih izpitih).

VPIS V DODATNO LETO bo potekal od 17. 7. 2023 do 8. 9. 2023.

Študent, ki bo v š. l. 2023/24 želel vpisati dodatno leto, mora izpolniti vpisni list v sistemu VIS najkasneje do 8. 9. 2023 (kasneje vpis ne bo možen). Predlagamo vam, da to storite čimprej (od 17. 7. 2023 dalje). Študent, ki želi v š. l. 2023/24 opravljati manjkajoče vaje za pretekle letnike, mora v študentski referat po elektronski pošti na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si oddati Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najkasneje do 15. septembra 2023. Opravljanje manjkajočih vaj za pretekla leta je plačljivo skladno s Cenikom Univerze v Ljubljani. Zaradi prehoda na prenovljeni program, se študentom, ki bodo v š. l. 2023/24 vpisani v dodatno leto UN in VS, ne zaračunava opravljanje vaj za predmete 3. letnika (sklep 90. kolegija dekana). Vse podrobne informacije in Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najdete na spletni strani.

POZOR: Študent, ki namerava zaključiti študij na I. stopnji ter se v študijskem letu 2023/24 vpisati na II. stopnjo, NE IZPOLNJUJE in NE ODDA VPISNEGA LISTA ZA DODATNO LETO!

PRED VPISOM MORA ŠTUDENT IMETI PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI ter v VIS-u IZPOLNJENE ŠTUDENTSKE ANKETE!

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 • Korak 1:  Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpis > Vpisni list.
 • Korak 2: V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu izberite možnost »Obveščanje preko SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati,  pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja po Ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 znaša 5 €.
 • Korak 3: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. V kolikor so vnešeni podatki točni, vpisni list oddate s klikom na Potrditev, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Ko je vpisni list uspešno oddan, se vam na zaslonu izpiše VPIS JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.
 • Korak 4: Po zaključenem (potrjenem) vpisu (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista) boste po elektronski pošti prejel račun za vpisnino (potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE), v študentskem referatu, v času uradnih ur, pa boste lahko prevzeli nalepko za študentsko izkaznico za š. l. 2023/2024 (od 16. 8. 2023 dalje). Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih (v slovenskem in angleškem jeziku) si boste lahko natisnili v sistemu VIS (Moji podatki > Potrdilo o vpisu / Potrdilo o opravljenih izpitih).

VPIS (izpolnjevanje vpisnega lista) poteka zgolj elektronsko preko Študentskega informacijskega sistema (VIS). Vpisnega lista in študentske izkaznice NE POŠILJAJTE po pošti!

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK bo potekal od 17. 7. 2023 do 11. 9. 2023

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Študent, ki ponavlja letnik ali spremeni študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne more vpisati v dodatno leto.

Študent, ki se želi ponovno vpisati v isti letnik in izpolnjuje pogoje za ponovni vpis (opravljenih vsaj 24 KT tekočega letnika), mora najkasneje do 11. 9. 2023 študentskemu referatu po elektronski pošti na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si  (Zadeva: Ponovni vpis – Ime Priimek, vpisna številka) sporočiti svojo namero, sicer v sistemu VIS ne bo imel odprtega vpisnega lista. Študent mora izpolniti vpisni list najkasneje do petka, 15. 9. 2023. POZOR: Študent, ki je zaradi ponovnega vpisa v isti letnik prešel v prenovljeni program, pa mora slediti vpisnem postopku, ki je opisan pod posameznim letnikom/programom.

Študent, ki želi v š. l. 2023/24 opravljati manjkajoče vaje za pretekle letnike, mora v študentski referat po elektronski pošti na naslov studentski.referat@fs.uni-lj.si oddati Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najkasneje do 15. septembra 2023. Vse podrobne informacije in Vlogo za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike najdete na spletni strani.

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Če želite zamenjati študijski program (nadaljevanje študija po merilih za prehode – vpis v višji letnik) morate oddati prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. do 15. septembra 2023. Vse podrobne informacije prijavno-sprejemnega postopka so objavljene v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Kandidati, ki bodo oddali prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode), bodo sklep o rezultatih izbirnega postopka in obvestilo o vpisu prejeli po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis) najkasneje do petka, 22. septembra 2023Vpisi pa bodo potekali do 28. septembra 2023.

Pojdi na vsebino