Zagovori del II. stopnje

Vpliv rosenja na hladilni učinek ozelenjenih gradnikov stavb

25. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Optimizacija laserskega mikrovarjenja električnih kontaktov

25. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Primerjalna analiza pomikov 3D tiskanega fleksibilnega mehanizma

23. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Uporaba diferencialnih mikrofonskih anten za kartiranje virov hrupa v okolju

23. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Izdelava naprave za natezni preizkus za majhne obremenitve

23. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Vpliv ogljikovih nanocevk v polietilenu visoke gostote na časovno odvisno vedenje nanokompozitov

24. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Termično shranjevanje energije v kombinaciji z jedrskim reaktorjem

24. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Razvoj testne naprave za izvedbo trajnostnega testa elementov potisnih sistemov

24. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Obvladovanje oskrbe projekta

23. november 2022

Zagovori del II. stopnje

Tomaž Skalar: Topološka optimizacija gonilke kolesa – 05.09.2022, ob 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2

05. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Marko Klavžer: Dvoprstno pincetno robotsko prijemalo – 09.09.2022, ob 09:00, III/3B

09. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Jan Pustavrh: Modeliranje in razvoj hidravličnega sistema Stewartove ploščadi – 09.09.2022, ob 09:00, III/3B

09. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Žiga Petan: Merilni sistem za eksperimentalno validacijo simulacijskega modela vozila s kolesnimi elektromotorji – 05.09.2022, ob 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2

05. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Matej Bedek: Analiza možnosti uporabe kompozitnih karbonskih zobnikov na primeru aktuatorja zakrilc – 05.09.2022, ob 09:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2

05. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Matic Šeligo: Izboljšava procesa elektro uporovnega bradavičnega varjenja preoblikovancev – 02.09.2022, ob 12:00, LESKOVARJEVA SOBA 1/2

02. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Špela Triler: Optimizacija gibljivega spoja in vgradnja varovala pred neželenim odpiranjem na poklopni zaporki – 02.09.2022, ob 12:00, III/3B

02. september 2022

Zagovori del II. stopnje

Nejc Osolnik: Razvoj geometrijskega modela sferične evolvente za stožčaste zobnike – 02.09.2022, ob 12:00, III/3B

02. september 2022