Zagovori del II. stopnje

Nik Blatnik: Analiza dinamike absorpcije vodne kapljice v jedro farmacevtske tablete

26. maj 2023, 10:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Miha Lazar: Hidravlični valj za visoko dinamična gibanja

26. maj 2023, 10:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Ana Štrukelj: Numerični model energetskega sistema s fotonapetostnimi moduli in elektrolizerjem

26. maj 2023, 10:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Andraž Gostiša: Programski vmesnik za prikaz podatkov z vzdrževalnih vozil v realnem času

05. maj 2023, 08:30, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Marcel Pirš: Bivališča iz sendvič panelnih plošč brez podkonstrukcij

05. maj 2023, 08:30, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Primož Črne: Koncept blaženja potencialne nezgode izgube hlajenja v energetskem sistemu tokamak DEMO

26. april 2023, 10:00, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Adam Plantarič: Vpliv zračnosti na aerodinamično stabilnost poenostavljenega modela letalskega krila

26. april 2023, 10:00, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Nace Remih: Trdnostni preračun avtoklava za parno sterilizacijo medicinskih odpadkov

26. april 2023, 10:00, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Rok Filipčič: Razvoj tehnologije laserskega varjenja za izdelavo zrakotesnega spoja med ulitkom in pločevino iz aluminijeve zlitine

30. marec 2023, 08:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Erik Porenta: Analiza vpliva radija rezalnega robu na obrabo in obstojnost rezalnih orodij pri struženju nerjavnega jekla X5CrNi18-10

30. marec 2023, 08:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Špela Šmid: Razvoj sistema za balansiranje osnih elektromotorjev na prožni podlagi

30. marec 2023, 08:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Mark Gladek: Izdelava algoritma za določanje pozicije poškodbe izolacije na vodniku statorskega navitja

29. marec 2023, 10:00, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Žan Merc: Energetski pregled podjetja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov

29. marec 2023, 10:00, II/3B

Zagovori del II. stopnje

David Zupančič Valant: Hitrost zamreževanja in mehanske lastnosti epoksidne smole

29. marec 2023, 10:00, II/3B

Zagovori del II. stopnje

Grega Kovačič: Vključevanje elementov trajnostnega razvoja v vodenje energijskih in snovnih tokov procesnega sistema

29. marec 2023, 08:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Žan Krnc: Ekonomska upravičenost zamenjave pnevmatskih valjev z električnimi aktuatorji

29. marec 2023, 08:00, Leskovarjeva soba

Zagovori del II. stopnje

Nejc Kodrič: Informacijsko obvladovanje konstrukcijskih in tehnoloških sprememb izdelka

29. marec 2023, 08:00, Leskovarjeva soba
Skip to content