Zagovori doktorskih disertacij

Andrej Podnar: Postopek oblikovanja profila lopatice Kaplanove turbine za ublažitev pojava kavitacije pri velikih pretokih

19. junij 2024, 09:00, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Blaž Tašič Muc: Ojačenje optodinamsko generiranih tlačnih valov globoko pod obsevano površino

14. maj 2024, 14:00, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Primož Ogrinec: Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

08. marec 2024, 12:00, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Primož Žibret: Primarni etalonski sistem za merjenje mikro pretokov plina

21. december 2023, 13:00, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Roman Satošek: Določevanje napetosti tečenja ortotropnih materialov z vtiskovanjem kroglice za uporabo v procesih preoblikovanja

17. november 2023, 10:00, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Luka Hribar: Vpliv procesnih parametrov na makroskopsko odvzemanje materiala z lasersko ablacijo z visokimi frekvencami bliskov

15. november 2023, 12:30, Leskovarjeva soba

Dogodki

Žiga Ahčin: Numerična in eksperimentalna analiza aktivnih elastokaloričnih regeneratorjev

18. oktober 2023, 12:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Andraž Kravos: Termodinamsko osnovan model gorivnih celic s protonsko izmenjevalno membrano z znižano dimenzionalnostjo za opazovanje in nadzor z virtualnimi tipali

13. oktober 2023, 11:30, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Eva Zavrl: Improvement of thermal comfort and efficient energy use in buildings based on active-passive systems for overheating reduction

06. oktober 2023, 13:00, Leskovarjeva soba, On-line

Zagovori doktorskih disertacij

Aljaž Ščetinec: Proces oblikovnega obločnega navarjanja in poobdelava za doseganje skoraj-končne oblike in želenih materialnih lastnosti depozita

27. september 2023, 12:00, Leskovarjeva soba

Zagovori doktorskih disertacij

Tadej Kocjan: Povezani model nastanka in rasti razpoke v elastomernih materialih

14. september 2023, 14:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Tadej Kocjan: Povezani model nastanka in rasti razpoke v elastomernih materialih

14. september 2023, 14:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Nejc Rožman: Okvir za vodenje mehatronskih naprav na osnovi bločno-verižne tehnologije

08. september 2023, 14:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Peter Zakšek: Izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju binarne zmesi na strukturiranih površinah

19. junij 2023, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Tibor Barši Palmić: Dinamični dielektrični aktuator, 3D-natisnjen z ekstruzijo termoplastičnega materiala

14. junij 2023, 13:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Matej Senegačnik: Vpliv laserske ablacije v različnih tekočinah na funkcionalnost kovinskih površin

13. junij 2023, 09:00, Leskovarjeva soba, On-line

Dogodki

Miša Oblak: Vibroakustična analiza sklopljenega Helmholtzovega resonatorja v kapljevinskem mediju

08. junij 2023, 12:00, Leskovarjeva soba
Pojdi na vsebino