Dogodki

Matjaž Kos: Adaptivni laserski daljinski varilni sistem s triangulacijsko povratno zanko

07. junij 2023, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Jurij Gostiša: Uvajanje hidrodinamske kavitacije v postopek čiščenja komunalne odpadne vode

06. junij 2023, 12:00, Leskovarjeva soba, On-line

Dogodki

Peter Zobec: Napovedovanje dobe trajanja izdelkov z upoštevanjem tehnološke zgodovine in inkrementalnim računanjem poškodbe

10. maj 2023, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Domen Ocepek: Eksperimentalni dinamski modeli podstruktur v metodah analize prenosnih poti

06. april 2023, 12:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Miha Kodrič: Hibridni postopek dinamičnega sklapljanja podstruktur v frekvenčnem prostoru

07. marec 2023, 14:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Klemen Zaletelj: Uporaba hitre kamere za modelno posodabljanje v strukturni dinamiki

02. februar 2023, 12:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Domen Gorjup: Identifikacija prostorskih obratovalnih oblik nihajočih struktur z uporabo samo ene hitre kamere

09. december 2022, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Jure Košir: Adaptivni laserski medicinski sistem za terapijo površinskih tkiv

08. december 2022, 14:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Jure Zevnik: Interakcija kavitacijskega mehurčka z deformabilnimi strukturami na mikronskem merilu

07. december 2022, 15:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Luka Porenta: Stabilnost superelastičnih tankostenskih lupin iz materiala z oblikovnim spominom za uporabo v elastokalorični tehnologiji – 21. 10. 2022, ob 12.00, Leskovarjeva soba

21. oktober 2022

Dogodki

Katja Klinar: The application of thermal switches and thermal diodes in a system with cyclical temperature change – 13. 10. 2022, ob 16:15, Leskovarjeva soba

13. oktober 2022

Dogodki

Jure Murovec: Avtonomni sistemi za klasifikacijo virov hrupa na osnovi prostorskega filtriranja – 29. 6. 2021, ob 10:00, Na daljavo

29. junij 2021

Dogodki

Pero Gatarić: Vpliv kinematike perila v bobnu sušilnih strojev na učinkovitost procesa sušenja – 31. 5. 2021, ob 14:00, Na daljavo

31. maj 2021

Dogodki

Matic Može: Hibridne strukturirane površine za izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju – 26. 5. 2021, ob 12:00, Leskovarjeva soba

26. maj 2021

Dogodki

Miha Bobič: Razvoj merilnega sistema za preizkušanje sklopljenega krmilnega sistema tlačno-temperaturne regulacije – 6. 5. 2021, ob 11:00, Leskovarjeva soba

06. maj 2021

Dogodki

Eva Jordan: Prehod iz individualne na vitko in agilno serijsko proizvodnjo – 8. 1. 2021, ob 11:30, Na daljavo

08. januar 2021

Dogodki

Miha Finžgar: Določanje frekvence pulza in njene spremenljivosti iz video posnetkov – 9. 12. 2020, ob 12:00, Na daljavo

09. december 2020
Pojdi na vsebino