Navodila za zaključek študija

NAVODILA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA IN IZDELAVO ZAKLJUČNE NALOGE NA UNI I. ST.

Študentje Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program zaključite študij z zagovorm zaključne naloge. V priponkah so obrazci in navodila za izdelavo zaključne naloge.

Rok za oddajo naloge je od 1 do 6 mesecev od podpisa teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od podpisa teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

NAVODILA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA UNI I. ST. (za študente, ki nimajo zaključne naloge)

Študentje, ki so opravili vse s študijskim programom predpisane obveznosti v skupnem obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, morajo v Referat za študentske zadeve oddati vlogo (Obrazec za zaključek študija - Zahtevek za izdajo potrdila o diplomiranju) za izdajo potrdila o diplomiranju, indeks in študentsko izkaznico. 1-obr Zaključek študija RRP.pdf
 

NAVODILA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA (bolonjski program VSŠ I. st. in bolonjski program MAG II.st.)

Ko ima študent v indeksu vpisane vse ocene izpitov in praktikuma, v referat po mailu pošlje naslednje dokumente:
- kopijo spričevala o zaključeni srednji šoli (matura, poklicna matura, zaključni izpit),(ni potrebno študentom II. stopnje),
- kopijo rojstnega lista,
- Prošnja za dvig teme diplomskega dela (PAP, MAG).pdf

- Prošnja za dokončanje študija.pdf (vlogo oddajo tisti študenti, ki jim je od zaklučka zadnjega vpisanega letnika / semestra že preteklo dve leti ali več)


Mentor mora v referat po mailu poslati predlog teme diplomske naloge. Študent lahko temo uradno prevzame, ko je pregledana vloga/izpiti in tema odobrena.
 

Navodila za izdelavo in oblikovni izgled zaključnih nalog in diplomskih del.doc

Predloga zaključnih del na FS_11.10.2017_dvostransko_JK.docx

Predloga za pisanje diplomskih/magistrskih del - Latex

Predstavitev zagovora diplomske naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki, kot je objavljena predloga v priponki. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte.
Flama
Galette Medium

Navodila za zagovor diplomskih del

Rok za oddajo naloge je od 1 do 6 mesecev od podpisa teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od podpisa teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

Obrazec za odlog objave diplomskega dela

Obrazec za podaljšanje odloga objave diplomskega dela