Navodila za zaključek študija

NAVODILA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA IN IZDELAVO ZAKLJUČNE NALOGE NA UNI I. ST.

Študentje Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program zaključite študij z zagovorm zaključne naloge. V priponkah so obrazci in navodila za izdelavo zaključne naloge.

 

 

NAVODILA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA UNI I. ST. (za študente, ki nimajo zaključne naloge)

Študentje, ki so opravili vse s študijskim programom predpisane obveznosti v skupnem obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, morajo v Referat za študentske zadeve oddati vlogo za izdajo potrdila o diplomiranju, indeks in študentsko izkaznico.Vloga
 

NAVODILA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA (bolonjski program VSŠ I. st. in bolonjski program MAG II.st.)

Ko študent zaključi z vsemi študijskimi obveznostmi, lahko v referat odda vlogo za dvig teme skupaj z vso potrebno dokumentacijo:
- kartonasta mapa z zavihki,
- kopijo spričevala o zaključeni srednji šoli (matura, poklicna matura, zaključni izpit),(ni potrebno študentom II. stopnje),
- kopijo rojstnega lista,
- Prošnja za dvig teme diplomskega dela (PAP, MAG).pdf
- vlogo za dokončanje študija (vlogo oddajo tisti študenti, ki jim je od zaklučka zadnjega vpisanega letnika / semestra že preteklo dve leti ali več)
- indeks (študenti do vključno generacije 2010/11).

(Študenti ki še imajo klasičen indeks: v indeksu morajo biti vpisani vsi opravljeni izpiti in pridobljeni podpisi za športno vzgojo in prakse. Študenti bolonjskih programov ne potrebujejo podpisa, če Športne vzgoje nimajo opravljene). Mentor mora v referat oddati predlog teme diplomske naloge. Študent lahko temo uradno prevzame, ko je pregledana vloga/izpiti in tema odobrena.
 

Skupna navodila za izdelavo in oblikovni izgled diplome

Predloga za pisanje diplomskih/magistrskih del - word

Predloga za pisanje diplomskih/magistrskih del - Latex

Predstavitev zagovora diplomske naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki, kot je objavljena predloga v priponki. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte.
Flama
Galette Medium

Navodila za zagovor diplomskih del

Rok za oddajo naloge je dva do tri mesece od podpisa teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v treh mesecih od podpisa teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje diplomske naloge.