Dogodki

Domen Jeram: Uporaba merilnika profila za sledenje zvarne reže pri robotskem varjenju

30. maj 2024, 11:00, II/3A

Dogodki

Rok Lenarčič: EROI in Slovenska družba

30. maj 2024, 11:00, II/3A

Dogodki

Tadej Vozel: Primerjava metod dela za izdelavo 3D modelov pomivancev

30. maj 2024, 11:00, II/3A

Dogodki

Nika Modic: Termične in mehanske lastnosti polimernega nanokompozita s silicijevim dioksidom

20. maj 2024, 10:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Boris Čeh: Primerjalna študija ogljičnega odtisa treh avtomobilov v fazi proizvodnje in obratovanja

20. maj 2024, 10:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Gašper Čebular: Membranski procesni sistem za pripravo pitne vode iz morske vode

16. maj 2024, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Nino Toni Korun: Vpliv prezračevalnega sistema na energetsko učinkovitost in udobje v izobraževalnih stavbah

16. maj 2024, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Žan Pavkovič: Analiza parametrov ultrazvočnega varjenja polimera PSU GF30

16. maj 2024, 11:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Luka Gašperšič Legiša: Nastavitev parametrov obešenja in vzmetenja radijsko vodenega avtomobila za bočno drsenje v pomanjšanem merilu

09. maj 2024, 09:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Urh Planko: Karakterizacija dinamičnega tlačnega generatorja Spektra DPE-02 za dinamično umerjanje tlačnih zaznaval

09. maj 2024, 09:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Domen Grčar: Združitev hidrodinamske kavitacije in plazme za povečanje učinkovitosti razgradnje mikro-onesnažil

09. maj 2024, 10:30, Leskovarjeva soba

Dogodki

Anastasija Jocić: Analiza procesa adsorpcije glede na dolžino nasutja adsorbenta

09. maj 2024, 10:30, Leskovarjeva soba

Dogodki

David Parkelj: Boreskopski pregled zgorevalne komore in visokotlačne turbine turboventilatorskega motorja CF34-8C5 pri linijskem vzdrževanju

09. maj 2024, 10:30, Leskovarjeva soba

Dogodki

Anže Pečkaj: Osnovna zasnova gospodinjskega liofilizatorja

29. april 2024, 13:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Andraž Mehle: Laserski preboj v vodi pri nizkih tlakih

15. april 2024, 09:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Marko Bahor: Optimizacija prekrivanja navarov iz različnih materialov za dosego ravnih površin

04. april 2024, 10:00, Leskovarjeva soba

Dogodki

Primož Peterman: Zasnova ultralahkega vrtoplana

04. april 2024, 10:00, Leskovarjeva soba
Pojdi na vsebino