Ime projekta
Šifra/akronim
Trajanje projekta
Vodja projekta
Tip projekta
V2-2256
01.10.2022 - 30.09.2023
izr. prof. dr. Mitja Mori
Nacionalni
L1-7665
01.03.2016 - 28.02.2019
prof. dr. Nataša Zabukovec Logar (vodja projekta na UL FS izr. prof. dr. Uroš Stritih)
Nacionalni
V4-1610
01.07.2014 - 30.06.2017
prof. dr. Matevž Dular
Nacionalni
L2-6768
01.07.2014 - 30.06.2017
prof. dr. Barbara Malič (vodja projekta na UL FS prof. dr. Andrej Kitanovski)
Nacionalni
L2-6780
01.07.2014 - 30.06.2017
izr. prof. dr. Rok Petkovšek
Nacionalni
J2-6763
01.07.2014 - 30.06.2017
prof. dr. Janko Slavič
Nacionalni
L2-6761
01.07.2014 - 30.06.2017
prof. dr. Igor Emri
Nacionalni
L2-6772
01.07.2014 - 30.06.2017
prof. dr. Miha Boltežar
Nacionalni
J2-6779
01.07.2014 - 30.06.2017
prof. dr. Zdravko Kutnjak (vodja projekta na UL FS prof. dr. Andrej Kitanovski)
Nacionalni
J1-7051
01.01.2016 - 31.12.2018
izr. prof. dr. Martin Milanič (vodja projekta na UL FS prof. ddr. Janez Žerovnik)
Nacionalni
Z2-7219
01.01.2016 - 31.01.2018
doc. dr. Jaka Tušek
Nacionalni
J2-7115
01.01.2016 - 31.12.2018
prof. dr. Mitjan Kalin
Nacionalni
L1-7544
01.03.2016 - 28.02.2019
prof. dr. Ester Heath (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Hočevar)
Nacionalni
L2-7668
01.03.2016 - 28.02.2019
prof. dr. Đani Juričić (vodja projekta na UL FS prof. dr. Mitjan Kalin)
Nacionalni
L7-7580
01.03.2016 - 28.02.2019
prof. dr. Andrej Kitanovski
Nacionalni
L3-7658
01.03.2016 - 28.02.2019
izr. prof. dr. Aleš Fidler (vodja projekta na UL FS izr. prof. dr. Matija Jezeršek)
Nacionalni
V4-1610
01.10.2016 - 30.09.2019
dr. Viktor Jejčič (vodja projekta na UL FS doc. dr. Janez Benedičič)
Nacionalni
N1-0057
01.01.2017 - 31.12.2019
izr. prof. dr. Janez Povh
Nacionalni
J7-8270
01.05.2017 - 30.04.2020
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Nacionalni
L2-8183
01.05.2017 - 30.04.2020
doc. dr. Vid Agrež
Nacionalni
Z2-8188
01.05.2017 - 30.04.2019
doc. dr. Martin Petkovšek
Nacionalni
L2-8181
01.05.2017 - 30.04.2020
izr. prof. dr. Janez Kovač (vodja projekta na UL FS doc. dr. Damjan Klobčar)
Nacionalni
J2-8171
01.05.2017 - 30.04.2020
dr. Matija Milanič (vodja projekta na UL FS izr. prof. dr. Matija Jezeršek)
Nacionalni
J2-8186
01.05.2017 - 30.04.2020
izr. prof. dr. Matej Vesenjak (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Nagode)
Nacionalni
J1-8155
01.05.2017 - 30.04.2020
dr. Nataša Pržulj (vodja projekta na UL FS izr. prof. dr. Janez Povh)
Nacionalni
L2-9246
01.07.2018 - 30.06.2021
prof. dr. Božidar Šarler
Nacionalni
J2-9223
01.07.2018 - 30.06.2021
doc. dr. Miha Brojan
Nacionalni
L2-9254
01.07.2018 - 30.06.2021
viš. znan. sod. dr. Tomaž Požar
Nacionalni
J2-9253
01.07.2018 - 30.06.2021
doc. dr. Hana Uršič Nemevšek (vodja projekta na UL FS prof. dr. Andrej Kitanovski)
Nacionalni
L2-9240
01.07.2018 - 30.06.2021
prof. dr. Rok Petkovšek
Nacionalni
Z2-9247
01.07.2018 - 30.06.2020
dr. Urban Tomc
Nacionalni
L4-9325
01.07.2018 - 30.06.2021
prof. dr. Maja Ravnikar (vodja projekta na UL FS prof. dr. Matevž Dular)
Nacionalni
Z2-1865
01.07.2019 - 30.06.2021
dr. Alexandra Aulova
Nacionalni
L2-1837
01.07.2019 - 30.06.2022
prof. dr. Miha Boltežar
Nacionalni
J2-1718
01.07.2019 - 30.06.2022
prof. dr. Božidar Šarler
Nacionalni
L2-1832
01.07.2019 - 30.06.2022
dr. Gregor Dolanc (vodja projekta na UL FS prof. dr. Mihael Sekavčnik)
Nacionalni
L2-1833
01.07.2019 - 30.06.2022
izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Nacionalni
J2-1729
01.07.2019 - 30.06.2022
prof. dr. Matjaž Godec (vodja projekta na UL FS izr. prof. dr. Peter Gregorčič)
Nacionalni
Z2-1868
01.07.2019 - 30.06.2021
doc. dr. Marko Polajnar
Nacionalni
L2-1825
01.07.2019 - 30.06.2022
izr. prof. dr. Anton Bergant (vodja projekta na UL FS prof. dr. Božidar Šarler)
Nacionalni
J2-1738
01.07.2019 - 30.06.2022
prof. dr. Barbara Malič (vodja projekta na UL FS prof. dr. Andrej Kitanovski)
Nacionalni
J2-1741
01.07.2019 - 30.06.2022
izr. prof. dr. Peter Gregorčič
Nacionalni
Z2-1862
01.07.2019 - 30.06.2021
doc. dr. Tine Seljak
Nacionalni
L2-1829
01.07.2019 - 30.06.2022
prof. dr. Spomenka Kobe (vodja projekta na UL FS doc. dr. Lidija Slemenik Perše)
Nacionalni
J7-1814
01.07.2019 - 30.06.2022
doc. dr. Martin Petkovšek
Nacionalni
NC-0014
01.03.2020 - 28.02.2022
prof. dr. Božidar Šarler
Nacionalni
V4-2012
01.11.2020 - 31.10.2022
izr. prof. dr. Marija Klopčič (vodja projekta s strani UL FS doc. dr. Janez Benedičič)
Nacionalni
V4-2002
01.11.2020 - 31.10.2023
prof. dr. Stanislav Trdan (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Hočevar)
Nacionalni
L2-2618
01.09.2020 - 31.08.2023
prof. dr. Mitjan Kalin
Nacionalni
J7-2601
01.09.2020 - 31.08.2023
prof. dr. Domen Leštan (vodja projekta s strani UL FS prof. dr. Matevž Dular)
Nacionalni
J2-2499
01.09.2020 - 31.08.2023
izr. prof. dr. Miha Brojan
Nacionalni
J5-2552
01.09.2020 - 31.08.2023
dr. Andrej Kastrin (vodja projekta s strani UL FS izr. prof. dr. Janez Povh)
Nacionalni
J2-2511
01.09.2020 - 31.08.2023
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Nacionalni
L2-2610
01.09.2020 - 31.08.2023
prof. dr. Andrej Kitanovski
Nacionalni
J2-2512
01.09.2020 - 31.08.2023
prof. ddr. Janez Žerovnik
Nacionalni
L5-2626
01.09.2020 - 31.08.2023
prof. dr. Tone Lerher (vodja projekta s strani UL FS izr. prof. dr. Boris Jerman)
Nacionalni
J2-2486
01.09.2020 - 31.08.2023
doc. dr. Matevž Zupančič
Nacionalni
01.06.2017 - 31.05.2020
Prof. dr. Rok Petkovšek
Drugi projekti
01.05.2019 - 31.03.2022
izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Nacionalni
Opazovalna podnica čebeljega panja
01.02.2020 - 30.06.2020
doc. dr. Andrej Žerovnik
Drugi projekti
Napredni proizvodni sistem na osnovi distribuiranega vodenja
01.03.2020 - 31.07.2020
izr. prof. dr. Primož Podržaj
Drugi projekti
Inovativna obravnava gospodinjskih odpadkov v kuhinji – INOOK
15.02.2019 - 14.07.2019
izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Drugi projekti
Inovativni načini merjenja hitrosti gorenja v raketnem motorju – IMROC
01.02.2019 - 30.06.2019
izr. prof. dr. Jože Kutin
Drugi projekti
Razvoj interaktivnih svetil za ekstremne razmere – RIS
01.02.2019 - 30.06.2019
doc. dr. Marjan Jenko
Drugi projekti
Razvoj koncepta svetlobne komunikacije avtonomnega vozila z ostalimi udeleženci v prometu – LightCom
01.04.2018 - 31.08.2018
prof. dr. Jernej Klemenc
Drugi projekti
Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev – CONSKID
01.04.2018 - 31.08.2018
doc. dr. Miha Ambrož
Drugi projekti
Načrtovanje in izdelava preizkuševališča za raziskavo toka fluida pri kontinuirnem ulivanju – NIPeRTuKU
01.04.2018 - 31.08.2018
asist. dr. Jurij Gregorc
Drugi projekti
Optimizacija procesa kalandriranja za izboljšanje mehanskih lastnosti plastične embalaže – OKPE
01.04.2018 - 31.08.2018
doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Drugi projekti
Raziskave modernih metod krmiljenja na področju pnevmatsko-hidravličnih sistemov – KPH
01.04.2018 - 31.08.2018
izr. prof. dr. Primož Podržaj, doc. dr. Franc Majdič
Drugi projekti
Konstrukcija in oblikovanje krmilne ročice izvenkrmnega električnega motorja za čolne – eKrmilo
01.04.2018 - 31.08.2018
izr. prof. dr. Jože Tavčar
Drugi projekti
Vlakenski laserji z visokim energijskim izkoristkom – LASVEI
01.03.2017 - 31.07.2017
izr. prof. dr. Rok Petkovšek
Drugi projekti
Izboljšave industrijskih procesov z uvajanjem laserskih mikroobdelav – IndLaM
01.03.2017 - 31.07.2017
doc. dr. Peter Gregorčič
Drugi projekti
Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala -Električna polnilnica
01.02.2017 - 30.06.2017
asist. dr. Vanja Čok
Drugi projekti
Optimizacija procesnih pogojev toplega stiskanja pri izdelavi zavornih ploščic in njihova analiza – OPTI-PPTS
01.03.2017 - 31.07.2017
asist. dr. Simon Oman
Drugi projekti
Projektiranje v smislu zmanjšanje rabe energije v stavbah – P-URE
01.02.2017 - 30.06.2017
izr. prof. dr. Uroš Stritih
Drugi projekti
Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave
01.02.2015 - 31.07.2015
doc. dr. Damjan Klobčar
Drugi projekti
Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje
01.02.2015 - 31.07.2015
izr. prof. dr. Rok Petkovšek
Drugi projekti
Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov
01.02.2015 - 31.07.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Drugi projekti
Razvoj detekcijskih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini
01.02.2015 - 31.07.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Drugi projekti
Pojdi na vsebino