Navodila za izdelavo in opremo doktorske disertacije

Navodila za izdelavo in opremo doktorske disertacije

Ko kandidat opravi vse predpisane obveznosti in zaključi s pisanjem doktorskega dela mora biti le-to napisano in oblikovano v skladu z navodili za izdelavo doktorskega dela. Kandidat lahko odda doktorsko delo v pisni obliki, šele na osnovi privolitve mentorja, da je delo primerno za oddajo v pregled in po tem, ko ima objavljena oba predpisana znanstvena prispevk

Navodila za izdelavo in oblikovni izgled doktorskih del na FS_07.07.2016

Za izdelavo doktorskega dela uporabite spodnjo predlogo ali v Wordu ali LaTeXu

Predloga doktorskih del na FS_19.09.2016.doc  - Word

Predloga doktorskega dela - LaTeX

 

Navodila za zagovor doktorske disertacije

Kandidat pripravi javni zagovor z uporabo avdio – vizualne tehnike na enotni, s strani FS določeni, predlogi. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranja del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani. Na zagovoru doktorskega dela mora kandidat predstaviti svoje delo v času od 25 do 30 min. 

Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog

Navodila za zagovor

 

Dodatna navodila

Kandidat mora na dan zagovora doktorske disertacije dostaviti tudi izpolnjene spodnje dokumente:

Vsaj tri dni pred zagovorom doktorske disertacije mora kandidat iz doktorske disertacije poslati v Wordovem dokumentu po e-pošti v študentski referat:

  • življenjepis in
  • slovensko ter angleško stran s ključnimi besedami in izvlečkom.