Pedagoški delavci

A

soba P4, III/5,
tel.: 186, 741

soba DS-N6,
tel.: 234

B

soba I/6,
tel.: 151

soba 345,
tel.: 01 620 7 107

soba N-14,
tel.: 432

soba N-25,
tel.: 441

soba P-1,
tel.: 220, 131

soba 603,
tel.: 608

soba 406, K-18,
tel.: 406, 106

soba S-I-66,
tel.: 747

soba S-I-61A,
tel.: 720

soba 516,
tel.: 516

soba 608, IV/1,
tel.: 604, 517

C

soba 215,
tel.: 215

Č

soba IV-1,
tel.: 517

soba DS-P6 ,
tel.: 229

soba DS-P4,
tel.: 227

soba TINT,
tel.: 467

soba N-26,
tel.: 426

D

soba S-I-55,
tel.: 725

soba N-17-02,
tel.: 719

soba 216,
tel.: 216

soba DS-N3,
tel.: 236

soba SI-67,
tel.: 715

soba DL-1,
tel.: 712

G

soba 516,
tel.: 516

soba N-2, SK-18,
tel.: 420, 702

soba DS-P5,
tel.: 228

soba 606,
tel.: 606

soba I-5,
tel.: 798

soba DL-1,
tel.: 712

H

soba S-I-53,
tel.: 726

soba 409,
tel.: 417

soba N 4,
tel.: 790

soba 616,
tel.: 645

soba I/6,
tel.: 170

J

soba N-6,
tel.: 409

soba 609,
tel.: 609

soba 414,
tel.: 414

soba 514,
tel.: 514

K

soba TINT,
tel.: 462

soba 305,
tel.: 305

soba N-13,
tel.: 221

soba 315,
tel.: 315

soba TINT,
tel.: 241

soba 508,
tel.: 504

soba II/6,
tel.: 418

soba 208,
tel.: 205

soba 614,
tel.: 614

soba N-17-04 D,
tel.: 436

soba 214,
tel.: 737

soba P3, Jamova 12,
tel.: 184

soba 512,
tel.: 512

soba 503, Jamova cesta,
tel.: 508

soba N-6,
tel.: 777

soba P-1, N-28,
tel.: 307, 444

L

soba S-I-61 A,
tel.: 720

soba S-I-59,
tel.: 219

soba 316, VP 9 B,
tel.: 218, 102

soba S-I-67,
tel.: 715

M

soba N-21,
tel.: 427

soba 411,
tel.: 411

soba S-66,
tel.: 749

soba DS-N5,
tel.: 237

soba N-17-02,
tel.: 775

soba N-7,
tel.: 425

soba 306,
tel.: 306

soba 309,
tel.: 309

N

soba 507,
tel.: 507

soba S-I-61 A,
tel.: 720

soba N-4,
tel.: 423

O

soba 505,
tel.: 505

soba 506,
tel.: 506

soba S/I-60b,
tel.: 723

soba 3.3.1.,
tel.: 01 6207 107

P

soba S-II-84,
tel.: 734

soba 515,
tel.: 515

soba N-1,
tel.: 419

soba 615, VP-17,
tel.: 615

soba 611,
tel.: 611

soba S-I-57,
tel.: 797, 770

soba 613,
tel.: 613

soba 213,
tel.: 213

soba TINT,
tel.: 467

soba 215,
tel.: 215

soba 312,
tel.: 101

soba N-27,
tel.: 443

soba S/KG,
tel.: 115

soba N-19,
tel.: 438

R

soba S-II-82,
tel.: 724

soba 516,
tel.: 516

S

soba S-I-59,
tel.: 774

soba TINT,
tel.: 463

soba 303,
tel.: 303

soba S 63,
tel.: 746

soba S II 79,
tel.: 424

soba DS-P3,
tel.: 226

soba 612,
tel.: 612, 6207 100

soba N-8,
tel.: 427

soba N 3,
tel.: 421

soba P-1,
tel.: 444

Š

soba 403,
tel.: 403

soba 509,
tel.: 743

soba S-I-54, S-K-16,
tel.: 727, 761

soba IV/5,
tel.: 201

soba S-I-63,
tel.: 744

soba 203,
tel.: 203

T

soba IV/5,
tel.: 201

soba 413,
tel.: 413

soba N-14,
tel.: 432

U

soba N-8,
tel.: 427

V

soba CEM, Pot za Brdom 104, ,
tel.: 01 620 7 107

soba S-I-59,
tel.: 01 4771 730

soba II/6,
tel.: 418

soba 209,
tel.: 209

soba 416,
tel.: 437, 416

Z

soba 516,
tel.: 516

soba DS - P 5,
tel.: 228

soba IV/1,
tel.: 517

soba IV/5,
tel.: 518

soba P2, III/5, 509,
tel.: 182, 741, (509)

soba 309,
tel.: 309

Ž

soba N-12,
tel.: 429

soba 511,
tel.: 511

soba 310, SK-23,
tel.: 793