Po abecedi

doc. dr. Miha Ambrož

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM
laboratorij: Laboratorijska enota za raziskave in analize prometnih nezgod LAPN
št. sobe: P4, III/5
telefon: 186, 741
e-pošta:
Kontaktne ure

V prostorih KMTM, Jamova cesta 12, po dogovoru po e-pošti

Izobrazba

2008: doktor znanosti s področja strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2000: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

od 2014: docent za področje konstruiranja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini

2001-2014: asistent za področje konstruiranja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini

1999-2001: tehnični sodelavec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij

Vodstvene in druge pomembne funkcije

od 2017: vodja Laboratorijske enote za raziskave in analize prometnih nezgod LAPN, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini

2018-2022: član Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS

nazaj na seznam