Po abecedi

doc. dr. Gregor Bobovnik

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 07 Katedra za toplotno in procesno tehniko
laboratorij: Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
št. sobe: P-1
telefon: 220, 131
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.lmps.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

Ponedeljek, 8:30 do 9:30 oz. po dogovoru

Izobrazba

2006: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2004: magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2001: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2006-danes: Asistent z doktoratom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2002-2006: Mladi raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2007-danes: Vodja kakovosti in namestnik tehničnega vodje, ISO/IEC 17025 akreditiran laboratorij LK-015 (SA)

2011-danes: Strokovni ocenjevalec, Slovenska akreditacija (SA)

2015-danes: Strokovni ocenjevalec, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA)

nazaj na seznam