Po abecedi

doc. dr. Andrej Bombač

naziv: docent
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 3
katedra: 12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko
laboratorij: Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT
št. sobe: 406, K-18
telefon: 406, 106
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/lfdt/
Kontaktne ure

ob sredah: 10h-11h, kabinet 406,

Izobrazba

1994: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1990: magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1982: univerzitetni dilplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2000-danes: docent, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

1995: asistent, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

1991-2000: strokovni sodelavec, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

1987-1991: DO SMELT, mladi raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1984-1987: DO SMELT, razvojni inženir

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2012-danes: namestnik predstojnika katedre LFDT, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2013-danes: mentor usmeritve na magistrskem študiju, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2013–2017: član komisije za tisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2011-2013: član Izvršilnega odbora Slovenskega društva za mehaniko

2007-danes: član Znanstveno strokovnega sveta pri reviji Ventil

2002-2005 ter 2008/09: član Državne maturitetne izpitne komisije

Nagrade in priznanja

mentorstvo pri študentskih nagradah

2017: Nagrada za najboljši prispevek mladega znanstvenika na srečanju Kuhljevi dnevi 2017

1999: Krkine nagrade 1999

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2012-2015: študija delovanja industrijskega reaktorja (LEK - Farmacevtska družba Mengeš)

nazaj na seznam