Po abecedi

izr. prof. dr. Boris Jerman

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS
laboratorij: Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK
št. sobe: 414
telefon: 414
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/lasok
Kontaktne ure

soba 414 - po dogovoru po e-pošti ali telefonu

Izobrazba

2005: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999: magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1992: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2008-danes: docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2005-2010: višji predavatelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

1998-2006: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2009-danes: vodja laboratorija za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije (LASOK)

2017-danes: član komisije senata FS za tisk

2011-2012: član komisije senata FS za kakovost

Nagrade in priznanja

2009: Pohvala najboljšemu predavatelju na študijskem programu UL-FKKT-Oddelek za tehniško varnost, v študijskem letu 2008/09, po izboru študentov.

2008: Pohvala najboljšemu predavatelju na študijskem programu UL-FKKT-Oddelek za tehniško varnost, v študijskem letu 2007/08, po izboru študentov.

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2014-2017: »Razvoj in raziskave nosilne konstrukcije in mehanizmov hidravličnih mobilnih žerjavov za potrebe družbe TAJFUN Planina d.o.o.«.

nazaj na seznam