Po abecedi

prof. dr. Tomaž Katrašnik

naziv: redni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 1
katedra: 03 Katedra za energetsko strojništvo KES
laboratorij: Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM
št. sobe: 305
telefon: 305
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://lab.fs.uni-lj.si/LICeM
Kontaktne ure

po dogovoru preko elektronske pošte

Izobrazba

2004: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2001: magister strojniški znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999: univerzitetni diplomirani fizik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Zaposlitev

2016-: redni profesor za področje Energetska tehnika, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2011-2016: izredni profesor za področje Energetska tehnika, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2006-2011: docent za področje Energetski stroji, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2004-2006: raziskovalec z doktoratom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999-2004: mladi raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2017-: Član Komisije za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani

2017-: Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje

2016-: predsednik strokovnega sveta Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Mobilnost

2016-: vodja fokusnega področja Trajnostna energija Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

2009-: vodja Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2008-: član jedrne razvojne skupine sistemskih simulacijskih orodij v podjetju AVL List GmbH, Gradec, Avstrija

Nagrade in priznanja

2016: Nagrada za enega od 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov ljubljanske univerze, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2015: Nagrada za najboljšo prezentacijo, AVL Advanced Simulation Technologies International User Conference 2015, Graz, Avstrija

2007: Bronasto priznanje za inovacijo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije: Območna zbornica Koper

2006: Priznanje za kakovostne publikacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2004: Priznanje za uspešno predstavitev znanstveno-raziskovalnega dela v mednarodnem prostoru, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2004: ÖIAV – Österreichischer Ingenieur - und Architekten - Verein, sklad Siegfried Marcus, nagrada za najboljše doktorsko delo s področja vozil

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

- Mednarodni:

2017-2020: H2020: OBELICS - Optimization of scalaBle rEaltime modeLs and functIonal testing for e-drive ConceptS - technical officer

2016-2019: FFG (Austrian Research Promotion Agency): SoH4PEM - State of Health Überwachung für PEM Brennstoffzellenstapel

2015-2018: FFG (Austrian Research Promotion Agency): MEA-Power - Ressourcenschonende Verbundmaterialien für langzeitstabile stationäre PEM-Brennstoffzellen mit erhöhter Leistungsdichte

2012-2015: FP7: ASTERICS - Advanced energy

Simulation & TEsting under Real world conditions for Innovative electric vehicle

Components and Systems

2008-2012: FP7: CIVITAS ELAN

- Nacionalni:

2017-2020: Temeljni projekt (ARRS): Nova generacija elektrokemijskega baterijskega modela LiFePO4, vodja projekta

2013-2016: Aplikativni projekt (ARRS): Uporaba izvirnega lignoceluloznega biogoriva za soproizvodnjo električne energije in toplote, vodja projekta

nazaj na seznam