Po abecedi

izr. prof. dr. Robert Kunc

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM
laboratorij: Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK
št. sobe: 503, Jamova cesta
telefon: 508, 182
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/cemek
Izobrazba

2002: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999: magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1994: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2011–danes: visokošolski učitelj/asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2002–2010: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1996–2002: mladi raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1996–1996: strokovni sodelavec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1995–1996: projektant, SCT Strojegradnja

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2017 – danes: vodja raz. programa Modeliranje v tehniki in medicini

2017 – danes: predstojnik katedre

2007 – danes: Tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste za tematsko poglavje 02 – Cestni promet in oprema cest

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2007-2010: Integracija minometa Cardom 7-2 v terensko vozilo Steyr Pandur II 8×8 MCV (STEYR-DAIMLER-PUCH SPECIALFAHRZEUG GMBH /Sistemska tehnika)

2006-2008: Nadgradnja lahkih kolesnih oklepnih vozil VALUK 6×6 za izvajanje nalog RKB (ARRS)

2002-2005: Analiza obremenitev in poškodb udeležencev v cestnem prometu (ARRS)

nazaj na seznam