Po abecedi

izr. prof. dr. Janez Kušar

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo
laboratorij: Laboratorij za proizvodne sisteme in za pripravo ter vodenje proizvodnje LAPS
št. sobe: N-6
telefon: 777
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/laps/
Kontaktne ure

Po predavanjih ali po dogovoru preko e-maila

Izobrazba

1999: doktor tehničnih znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

1992: magister strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

1982: diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

Zaposlitev

1984-danes:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

1982-1984: Center srednjih šol Domžale

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2015-danes: Vodja laboratorija za Proizvodne sisteme na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Nagrade in priznanja

1993: Bronasta medalja generala Maistra

2000: Zlati častni znak svobode Republike Slovenije (sonosilec kot pripadnik manevrske strukture narodne zaščite)

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2002-2011:Uvedba projektnega vodenja v podjetje Cimos Koper

2004-2011: Uvedba projektnega vodenja v podjetje Litostroj Power

2005-2007: Center odličnosti za sodobne tehnologije vodenja, Projektno vodenje v sistemu naročil.

nazaj na seznam