Po abecedi

znan. sod. dr. Igor Kuštrin

naziv: znanstveni sodelavec
delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC IX - 0
katedra: 03 Katedra za energetsko strojništvo KES
laboratorij: Laboratorij za termoenergetiko LTE
št. sobe: 304
telefon: 304
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/kes/KES/LTE.html
Kontaktne ure

od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00

Izobrazba

1996: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1991: magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1984: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2017-danes: znanstveni sodelavec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2009-2017: raziskovalni asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1986-2009: pedagoški asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1984-1986: samostojni konstrukter, Avtomontaža, Kovinarska Vrhnika

Nagrade in priznanja

1985: Prešernova nagrada za študente Univerze v Ljubljani

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

1999-danes: Termoenergetsko preizkušanje in optimiziranje termoelektrarn (slovenske termoelektrarne)

nazaj na seznam