Po abecedi

izr. prof. dr. Jože Kutin

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 07 Katedra za toplotno in procesno tehniko
laboratorij: Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
št. sobe: P-1, N-28
telefon: 307, 444
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.lmps.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

ponedeljek, 13:00 do 14:00, kabinet N-28 ali po dogovoru

Izobrazba

2003: doktor znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999: magister znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1996: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2016-danes: izredni profesor, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007-2016: docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999-2007: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2017-danes: vodja Laboratorija za meritve v procesnem strojništvu

2017-danes: član uredniškega odbora, Flow Measurement and Instrumentation

2007-danes: tehnični vodja in namestnik vodje kakovosti, ISO/IEC 17025 akreditiran laboratorij LK-015 (SA)

2007-danes: strokovni ocenjevalec, Slovenska akreditacija (SA)

2010-danes: strokovni ocenjevalec, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA)

2011-2014: strokovni ocenjevalec, Israel Laboratory Accreditation Authority (ISRAC)

2010: strokovni ocenjevalec, Irish National Accreditation Board (INAB)

Nagrade in priznanja

2016: Reviewer of the Year for Measurement Science and Technology

1996: fakultetna Prešernova nagrada študentom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2007-2012: Vpliv tokovnih pulzacij na merilno točnost merilnikov pretoka (ARRS, mentor mlademu raziskovalcu)

nazaj na seznam