Po abecedi

prof. dr. Marko Nagode

naziv: redni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 1
katedra: 02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV
laboratorij: Laboratorij za strojne elemente LASEM
št. sobe: 507
telefon: 507
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://web.fs.uni-lj.si/kserv/
Kontaktne ure

po dogovoru

Izobrazba

1998: Doktor znanosti, UL FS

1995: Magister znanosti, UL FS

1992: Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, UL FS

Zaposlitev

1992-1995: mladi raziskovalec, UL FS

1995-2000: asistent, UL FS

1998 (šest mesecev): DAAD podoktorski študent, Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, Nemčija

2000-2005: docent. UL FS

2001 (eno leto): Marie Curie podoktorki študent, Siemens Industry Software, Nemčija

2005-2010: izredni profesor, UL FS

2007 (štiri mesece): gostujoči profesor, TU Kaiserslautern, Nemčija

2010-danes: redni profesor, UL FS

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2001-danes: vodja Laboratorija za strojne elemente, UL FS

2013-danes: predstojnik Katedre za strojne elemente in razvojna vrednotenja, UL FS

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2001-today: leader of Laboratory for Machine Elements, UL FME

2013-today: leader of Chair of Machine Elements and Development Evaluation, UL FME

nazaj na seznam