Po abecedi

izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme
laboratorij: Laboratorij za preoblikovanje LAP
št. sobe: S-II-84
telefon: 734
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/lap/
Kontaktne ure

Torek 10h-11h, soba S-II-84 (ob predhodni najavi po elektronski pošti)

Trenutno imam govorilne ure preko internet komunikacije: https://fs-uni-lj-si.webex.com/meet/tomaz.pepelnjak

Izobrazba

2001 doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1996 magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1990 univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2014- izredni profesor, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

1993-1994 LFT Erlangen, Univerza Erlangen/Nürnberg (nemška državna DAAD štipendija)

1992-2014 asistent, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

1991 raziskovalec,Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2015- vodja Laboratorija za Preoblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

1993- član DAAD

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2005 - Ceepus network CII-HR-0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

2006-2008 FP6 projekt Magnesium Forged Components for Structural Lightweight Transport Applications (MagForge) - glavni raziskovalec na projektu s strani Fakultete za strojništvo Ljubljana

2016 - COST CA15216: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies

2020-2023 ARRS projekt J2-2511 Prilagodljivo utrjevanje površin avstenitnih jekel s procesi kriogenega preoblikovanja

nazaj na seznam