Po abecedi

izr. prof. dr. Rok Petkovšek

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko
laboratorij: Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme (FOLAS)
št. sobe: 615, VP-17
telefon: 615
e-pošta:
Kontaktne ure

Kadarkoli

Izobrazba

2003 doktor fizike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

1999 magister fizike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Zaposlitev

2016- izredni profesor, Univerza v Ljubljani,Fakulteta za strojništvo

2003-2016 asistent, Univerza v Ljubljani,Fakulteta za strojništvo

1995-2013 Institut jožef Stefan

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2016- Vodja laboratorija 2016

2016- Predstojnik katedre 2016

2017-podpredsednik skupščine SRIP Tovarne prihodnosti

nazaj na seznam