Po abecedi

prof. dr. Janko Slavič

naziv: redni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 1
katedra: 08 Katedra za mehaniko
laboratorij: Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK
št. sobe: DS-P3
telefon: 226
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://lab.fs.uni-lj.si/ladisk/?lan=si
Kontaktne ure

Po dogovoru prek elektronske pošte.

Izobrazba

2005-06: postdoc, University of Texas at Austin, Fulbright štipendija

2005: doktor strojniških znanosti: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2001: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2018-: redni profesor za mehaniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2013-2018: izredni profesor za mehaniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2008-2013: docent za mehaniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2006-2008: asistent za mehaniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2005-2006: podoktorski raziskovalec v okviru Fulbright štipendije, University of Texas at Austin, ZDA

2002-2005: asistent za mehaniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2019-: predsednik Slovenskega društva za mehaniko

2017-: predsednik komisije za magistrski študij

2015-: IFToMM TC za vibracije

2006-: Tajnik Likarjevega sklada (http://www.likarjev-sklad.si/)

Nagrade in priznanja

2020: Nature Methods: SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python, soavtor

2017: Tretje najbolj citirani članek od leta 2013 naprej v reviji International Journal of Fatigue

2009: Prva nagrada za Hidriino inovacija leta

2006: Uvrstitev v 25 največkrat snetih člankov v Journal of Sound and Vibration

2005: Štipendija Fulbright, ZDA

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2019-2022: Polno zaznavanje prostorskih vibracij s hitro kamero z aplikacijami v digitalnih dvojčkih in oddaljenem zaznavanju (ARRS, J2-1730)

2013-2017: Pametni sistemi in strukturna dinamika (ARRS, J2-6763)

nazaj na seznam