Po abecedi

izr. prof. dr. Damjan Klobčar

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 2
katedra: 06 Katedra za tehnologijo materialov
laboratorij: Laboratorij za varjenje LAVAR
št. sobe: 208
telefon: 205
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://web.fs.uni-lj.si/lavar/
Kontaktne ure

Ponedeljek od 9 h do 10 h oz. po dogovoru po elektronski pošti

Izobrazba

2005: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2002: magister strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999: univerzitetni diplomirani inženir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1997: diplomirani inženir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2018-: docent za področje Spajanje (visokošolski učitelj), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2009-2018: docent za področje Spajanje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2006-2009: asistent z doktoratom za področje Spajanje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2002-2006: asistent z magisterijem za področje Varjenje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1999-2002: asistent za področje Varjenje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2018-: Vodja laboratorija za varjenje

2017-: Član komisije za tisk in založništvo

2015-: Mentor praks

2013-: Aktivno sodelovanje kot delegat, strokovnjak in opazovalec Republike Slovenije pri Mednarodnem varilskem inštitutu

Nagrade in priznanja

2018: Priznanje za izjemen doprinos za opravljene recenzije v mednarodni reviji Engineering Failure analysis (outstanding reviewer) (faktor vpliva 2.157).

2007: Researchers Exchange Award – nagrada za raziskovalno delo v Veliki Britaniji, British Council, 2007, University of Cambridge, Department of materials science, Phase transformation group.

1995 – 1996: Nagrada za najboljšega študenta v letniku, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

Mednarodni projekti:

- MPNS COST MP1401: Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience (10.12.2014 – 9.12.2018).

- MPNS COST Action MP1407 Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization (e-MINDS) (23.4.2015 – 22.4.2019).

- CRM EXTREME CA 15102 Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (10.3.2016 – 9.3.2020).

- CA18120 - Reliable roadmap for certification of bonded primary structures (4.4.2018 – 3.4.2023)

domači projekti:

- Član projektne skupine - vodja projekta na ULFS: Martina (Materiali in tehnologije za nove aplikacije - http://martina-eu.net/), Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Strategije pametne specializacije, 1.8.2016 – 31.7.2019.

- Član projektne skupine - vodja projekta na ULFS: ARRS L2-8181, Selektivna plazemska oksidacija zlitin FeCrAl za podaljšanje obratovalne dobe žarilnih svečk za dizelske motorje, 1.5.2017―30.4.2020

- Operativni vodja projekta: Varjenje in oplemenitenje aluminijevih zlitin z gnetenjem - L2―4183, 1.7.2011 – 30.6.2014

nazaj na seznam