Po abecedi

doc. dr. Domen Šeruga

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV
laboratorij: Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK
št. sobe: 509
telefon: 743
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://web.fs.uni-lj.si/kserv/
Kontaktne ure

po dogovoru preko elektronske pošte

Izobrazba

Doktorat: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Napovedovanje dobe trajanja izdelka zaradi lezenja s posplošenim časovno-temperaturnim parametrom

Diploma: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Napovedovanje dobe trajanja izpušnega kolektorja

Zaposlitev

2016-danes: docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2006-2016: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Nagrade in priznanja

2011: Priznanje za kakovostne publikacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2012: Izjemen znanstveni dosežek, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

2019: Nagrada za najboljši prispevek na konferenci, Processing and fabrication of advanced materials-XXVII, 27. - 29. maj 2019, Jönköping, Švedska

nazaj na seznam