Po abecedi

doc. dr. Uroš Trdan

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 06 Katedra za tehnologijo materialov
laboratorij: Laboratorij za toplotno obdelavo in preiskavo materialov (LATOP)
št. sobe: N-14
telefon: 432
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/latem/
Kontaktne ure

Sreda: 11h-13h oz. po predhodnem dogovoru preko e-pošte

Izobrazba

- 2013: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL, FS)

- 2006: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL, FS)

Zaposlitev

- 2016 – danes: docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL, FS)

- 2013 – 2016: asistent z doktoratom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL, FS)

- 2007: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL, FS)

Vodstvene in druge pomembne funkcije

- 2020-2021: Vodja Bilateralnega projekta s Francijo z naslovom "Napredne hibridne tehnologije za izdelavo komponent iz raznorodnih visoko-trdnostnih aluminijevih zlitin v transportni industriji".

- Kooperacija s tujimi inštitucijami na raziskovalnem delu

- 2020 – 2021: Vodja Bilateralnega projekta s Srbijo z naslovom "Vpliv uporabe reciklirane črne žlindre na obrabo orodja: primerjava laboratorijskih in terenskih testov"

- 2020: EU raziskovalni projekt "Polje zaostalih napetosti v kovinskih materialih utrjenih z laserskimi udarnimi valovi"; Synchrotron DIAMOND (UK) beamline I12: Joint Engineering, Environmental and Processing (JEEP), 31.012020 - 04.02.2020 (eksperiment #24045)

- 2016 – danes: Mentorstvo ter so-mentorstvo študentom pri diplomah na I. in II. Stopnji

-2009, 2013: - Sodelovanje pri organizaciji mednarodne 11. in 12. NDT konference: ''The International Conference for Non-Destructive Testing titled Application of contemporary non-destructive testing in engineering'', Portorož, Slovenia

- 2007 – danes: Vodenje ter organizacije vaj na visoko strokovnem študiju, program strojništvo, I. stopnja pri predmetih Inženirska gradiva, Tehnologija materialov, Konstrukcijska gradiva in Preiskava materialov in izdelkov

- 2007 – danes: Vodenje ter organizacije vaj na univerzitetnem študiju, program strojništvo, I. stopnja pri predmetih Gradiva 1 in Gradiva 2

- 2007 – danes: Vodenje ter organizacije vaj na magistrskem študiju II. stopnja pri predmetih Toplotna obdelava in oplemenitenje površin, Preiskave materialov ter Laserska toplotna obdelava in varjenje

- 2005: Celotna organizacija mednarodne konference BIF (European Confederation)

Nagrade in priznanja

- 2015: Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke, Univerza v Ljubljani

- 2014: Priznanje za kakovostne publikacije ter uspešno predstavitev znanstvenoraziskovalnih dosežkov v mednarodnem prostoru - UL, FS

- 2013: Nagrada za izjemni raziskovalni prispevek in predstavitev na 4th International Conference on Laser Peening and Related Phenomena, Madrid

- 2012: Priznanje za kakovostne znanstvene publikacije - UL, FS

- 2007: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo (UL, FS) za izjemno diplomsko delo

- 2006: Srebrno odličje podeljeno na 31. hrvaškem salonu inovacij (INOVA 2006)

- 2006: Priznanje Zlata plaketa - Inštitut za inovativno tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

- 2019 – 2023: - Zanesljiv načrt za certificiranje veznih lepljenih spojev ključnih konstrukcijskih delov (CERTBOND), EU COST Akcija - CA18120, European Cooperation in Science and Technology, vodja projekta na UL FS (vodja projekta: dr. Sofia Teixeira de Freitas, Faculty Aerospace Engineering, Aerospace Structures & Materials, Delft University of Technology, NL)

nazaj na seznam