Po abecedi

doc. dr. Andrej Svete

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 07 Katedra za toplotno in procesno tehniko
laboratorij: Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
št. sobe: P-1
telefon: 444
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.lmps.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

ob sredah: 11h-12h, v laboratoriju P-1

Izobrazba

2012: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2012-danes: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007-2012: mladi raziskovalec (doktorski študent), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2012-danes: tehnični vodja, ISO/IEC 17025 akreditiran laboratorij LK-015 (SA)

2015-danes: strokovni ocenjevalec, Slovenska akreditacija (SA)

Nagrade in priznanja

2007: priznanje za najboljši uspeh v petem letniku na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, univerzitetni študij, smer Energetsko in procesno strojništvo v študijskem letu 2006/2007

nazaj na seznam