Po abecedi

doc. dr. Rok Vrabič

naziv: docent
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 3
katedra: 04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo
laboratorij: Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo LAKOS
št. sobe: S 64
telefon: 753
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://web.fs.uni-lj.si/lakos/
Izobrazba

2012: doktor znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007: univerzitetni diplomiran inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2015-danes: docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2012-2015: asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2008-2012: mladi raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

nazaj na seznam