Po abecedi

prof. dr. Andrej Kitanovski

naziv: redni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 1
katedra: 13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
št. sobe: 315
telefon: 315
e-pošta:
spletna stran laboratorija: https://lahde.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

Vsak četrtek od 12:00 do 13:30, izven tega termina se dogovorite z ga. Darjo Jeločnik (soba 308)

Izobrazba

2003: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2000: magister strojniški znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1997: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2018: redni profesor,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2012-2018: izredni profesor, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2010 - 2012: docent,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007-2010: starejši raziskovalec (University of Applied Sciences of Western Switzerland, Institute for thermal sciences), docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2005-2007: Generalni direktor direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na Ministrstvu za gospodarstvo RS

2003-2005: Podoktorski raziskovalec, University of Applied Sciences of Western Switzerland

1997-2003:Mladi raziskovalec, asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

Mednarodno:

-Član American Society of Mechanical Engineers (ASME),

-Član Materials Research Society (MRS),

-Član American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE),

-Član Advisory board Magnetic cooling working party (IIR), 2004-2012: soustanovitelj in podpredsednik International Magnetic Cooling Working Party (Inter. Inst. of Refr.IIR).

Slovenija:

-Prodekan za 2. in 3. stopnjo Fakultete za strojništvo UL

-član strokovnega sveta SRIP – Pametne stavbe in dom z lesno verigo

-predsednik slovenskega akademskega združenja SATENA

-član izvršnega odbora Slovenskega združenja za energetiko SZE,

- član Sveta za energetiko SAZU.

Nagrade in priznanja

2006 : Prvo mesto Swiss Technology Award, Švica

2006: Posebno priznanje Swiss Federal Office of Energy, Švica

2006: Posebno priznanje podjetja ABB (Baden), Švica

2007: Priznanje International Institute of Refrigeration, Paris

2009: Priznanje International Institute of Refrigeration, Paris

2010: Priznanje International Institute of Refrigeration, Paris

2014: Zoisovo priznanje RS

2015: Priznanje za najodmevnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani

2019: Odlični v znanosti, ARRS

nazaj na seznam