Po abecedi

prof. dr. Andrej Kitanovski

naziv: redni profesor
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 1
katedra: 13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
št. sobe: 315
telefon: 315
e-pošta:
spletna stran laboratorija: https://lahde.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

po dogovoru preko telefona ali elektronske pošte

Izobrazba

2003: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2000: magister strojniški znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

1997: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2012-danes: izredni profesor, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2010 - 2012: docent,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007-2010: starejši raziskovalec (University of Applied Sciences of Western Switzerland, Institute for thermal sciences), docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2005-2007: Generalni direktor direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na Ministrstvu za gospodarstvo RS

2003-2005: Podoktorski raziskovalec, University of Applied Sciences of Western Switzerland

1997-2003:Mladi raziskovalec, asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

Mednarodno:

2013 - danes: član Advisory board Magnetic cooling working party (IIR),

2005-danes: član PCM Working Party Int. Institute of Refrigeration (IIR),

2004-2012: soustanovitelj in podpredsednik International Magnetic Cooling Working Party (Inter. Inst. of Refr.IIR),

2000-2004: vodja mednarodne raziskovalne skupine za dinamiko fluidov pri Ice Slurry Working Party (Intern. Inst. of Refr. IIR)

Slovenija:

2017-danes: Prodekan za 2. in 3. stopnjo Fakultete za strojništvo UL

2016 - danes: član strokovnega sveta SRIP – Pametne stavbe in dom z lesno verigo

2015 - danes: član Slovenskega akademijskega društva SATENA

2012 - danes:član izvršnega odbora Slovenskega društva za daljinsko energetiko SDDE,

2010-2015: vodja skupine: Viri energije v Slovenskem kompetenčnem centru za trajnostno gradbeništvo TIGR,

2006-2010: član delovne skupine za Nacionalni-Razvojno-Raziskovalni-Program, NRRP

2007-2008: član strokovnega sveta za Lizbonsko strategijo (2007-2008)

2005-2007: Generalni Direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na Ministrstvu za gospodarstvo RS,

2005-2007: član sveta JAPTI

2005-2007, član upravnega odbora TIA 2006-2007, član upravnega odbora Kemijskega Inštituta

Nagrade in priznanja

2006 : Prvo mesto Swiss Technology Award, Švica

2006: Posebno priznanje Swiss Federal Office of Energy, Švica

2006: Posebno priznanje podjetja ABB (Baden), Švica

2007: Priznanje International Institute of Refrigeration, Paris

2009: Priznanje International Institute of Refrigeration, Paris

2010: Priznanje International Institute of Refrigeration, Paris

2014: Zoisovo priznanje RS

2015: Priznanje za najodmevnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani

nazaj na seznam