Po abecedi

doc. dr. Marko Polajnar

naziv: docent
delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC IX - 0
katedra: 11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja
laboratorij: Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT
št. sobe: TINT
telefon: 467
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.tint.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

Vedno (po predhodnem dogovoru)

Izobrazba

2015: doktor tehniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2010: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2016-danes: Asistent z doktoratom, Univerza v Ljubjani, Fakulteta za strojništvo

2010-2015: Asistent, Univerza v Ljubjani, Fakulteta za strojništvo

Nagrade in priznanja

2013: Priznanje Fakultete za strojništvo (Univerza v Ljubljani) za uspešno predstavitev

znanstvenoraziskovalnega dela v mednarodnem prostoru v letu 2013.

2010: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo (Univerza v Ljubljani) za

diplomsko delo.

nazaj na seznam