Po abecedi

asist. dr. Vanja Čok

naziv: asistent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS
laboratorij: Laboratorij za konstruiranje LECAD
št. sobe: 416
telefon: 435
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.lecad.uni-lj.si
Kontaktne ure

Po dogovoru

Izobrazba

2015: Doktorica znanosti, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof.dr.Jože Duhovnik, somentorica: prof.dr. Metoda Dodič Fikfak,dr.med.

2010: Univerzitetna diplomirana industrijska oblikovalka, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje, mentor: prof. Saša Maechtig, somentorica: prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr.med.

Zaposlitev

6.3.2015- Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, delovno mesto: Asistent z doktoratom

1.11.2010-6.3.2015: Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, delovno mesto: mlada raziskovalka

2005-2009: IB-Procadd,engineering consulting CAD/CAM, d.o.o., delovno mesto: projektno sodelovanje.

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2014-: Članica EKG (European Kansei Group) in interesne skupine Emotional Engineering v sklopu Design Society.

Nagrade in priznanja

2010: Univerzitetna Prešernova nagrada za diplomsko delo Aktivni počivalnik 1

2010: Trimova raziskovalna nagrada za diplomsko delo

2006: Univerzitetno priznanje za delo v skupini Gorenje

2006: 1. nagrada za medicinsko napravo Hematy v kategoriji za 3D računalniško umetnost, medicino in protetiko, Zavoda za sito, digitalni in tampo tisk iz Sežane ter podjetja IB-Procadd.

nazaj na seznam