Po abecedi

doc. dr. Jovan Trajkovski

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM
laboratorij: Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK
št. sobe: P3
telefon: 184
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/cemek
Kontaktne ure

Ponedeljek med 10:15 in 11:15

Izobrazba

2015: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2006: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza sv. Kliment Ohridski v Bitoli, Tehniška fakulteta

Zaposlitev

od 2019 - : docent za področje konstruiranja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2011 - 2019: asistent/raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2011 - 2013: Razvojni inženir, Sistemska Tehnika d.o.o.

2007 - 2007: Inženir - Konstrukter, D.S. ISKRA Steel Constructions

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2017 – danes: član mednarodnega združenja zaščitnih konstrukcij

nazaj na seznam