Po abecedi

doc. dr. Matevž Zupančič

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT IX - 1
katedra: 07 Katedra za toplotno in procesno tehniko
laboratorij: Laboratorij za toplotno tehniko LTT
št. sobe: 309
telefon: 309
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.ltt.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

Vsak delavnik od 8h do 14h v pisarni 309, najbolje po predhodnem dogovoru preko e-pošte.

Izobrazba

- 2017 Doktorat znanosti s področja strojništva, III. bolonjska stopnja, , Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

- 2013 Magisterij, II. bolonjska stopnja, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

- 2011 Diploma, I. bolonjska stopnja, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Zaposlitev

- 2018 – danes: Docent, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

- 2017 – 2018: Asistent z doktoratom, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

- 2013 – 2017: Asistent, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Vodstvene in druge pomembne funkcije

- 2013 – danes: Vodenje laboratorijskih vaj na I. stopnji PAP programa Strojništvo (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) pri predmetih Okoljsko procesne tehnologije in Procesna tehnika.

- 2013 – danes: Vodenje avditornih in laboratorijskih vaj na I. stopnji RRP programa Strojništvo, (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) pri predmetih Energija in okolje in Prenos toplote.

- 2013 – danes: Vodenje laboratorijskih vaj na II. stopnji RRP programa Strojništvo (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) pri predmetih Termodinamika zmesi, Procesna tehnika, Prenosniki toplote in Mehanski postopki čiščenja odpadnih vod.

- 2017 – 2018: Operativno vodenje projekta Razvoj membranskega procesnega sistema za nanofiltracijo PAE smol (št. IG-017/6), ki je potekal v sodelovanju s kemijskim podjetjem Melamin d.d. (financer). Projekt je formalno vodil prof. dr. Iztok Golobič.

- 2016: Vodilni avtor pri enem znanstvenem članku.

Nagrade in priznanja

- 2009: Nagrada za najboljšega študenta v 1. letniku Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

- 2009-2013: Prejemnik Zoisove štipendije, Slovenija.

- 2010: Nagrada za drugega najboljšega študenta v 2. letniku Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

- 2012: Nagrada za najboljšega študenta v 1. letniku Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNIŠTVO- Razvojno raziskovalni program na smeri Mehatronika in laserska tehnika (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

- 2013: Nagrada za najboljšega študenta v 2. letniku Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNIŠTVO- Razvojno raziskovalni program na smeri Mehatronika in laserska tehnika (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

- 2014: Krkina nagrada za magistrsko nalogo z naslovom Izboljšanje učinkovitosti ultrafiltracije rečne vode, mentor: prof. dr. Janez Diaci, somentor: prof. dr. Iztok Golobič (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

- 2016: Nagrada za najboljšo rešitev izmed več kot 500 prijav na industrijskem natečaju "Detecting the Orientation of a Human Body Lying on a Surface" v okviru platforme InnoCentive.

- 2016: Priznanje za izjemen doprinos za opravljene recenzije v mednarodni reviji Applied Thermal Engineering (faktor vpliva 3.771).

- 2018: Priznanje za izjemen doprinos za opravljene recenzije v mednarodni reviji International Journal of Heat and Mass Transfer (faktor vpliva 3.891).

nazaj na seznam