Po abecedi

asist. dr. Andrej Lotrič

naziv: asistent
delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM IX - 0
katedra: 03 Katedra za energetsko strojništvo KES
laboratorij: Laboratorij za termoenergetiko LTE
št. sobe: SI 67
telefon: 715
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.fs.uni-lj.si/kes/KES/LTE.html
Kontaktne ure

po predhodnem dogovoru

Izobrazba

2017: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; tema: Sistem sočasne proizvodnje toplote in električne energije z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami, mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik

2009: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani (v sodelovanju s TU München), Fakulteta za strojništvo; tema: Simulation of Water-Gas Shift Membrane Reactor for IGCC Plant with CO2 Capture, mentor: izr. prof. dr. Mihael Sekavčnik

2004: diplomirani inženir fizike in merilne tehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko; tema: Vpliv stisljivosti na natančnost pri merjenju pretoka zemeljskega plina, mentor: izr. prof. dr. Miha Šmit, mag. Jurij Fašalek (somentor)

Zaposlitev

2014-danes: raziskovalec/asistent

2011-2014: strokovni sodelavec pri razvoju sistemov na gorivne celice v podjetju Mebius d.o.o.

2009-2011: energetski inženir v inženirsko-svetovalnem podjetju IBE d.d. (sektor za termoenergetiko)

Nagrade in priznanja

2016-2017: prejemnik štipendije »World Federation of Scientists National Scholarship Programme«

2011-2014: prejemnik sofinanciranja »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov«

2009: prejemnik štipendije za študij na Tehniški univerzi v Münchnu »Sklad Dr. Otta Likarja, dipl. Inž, in Karle Likar«

nazaj na seznam