Po abecedi

doc. dr. Benjamin Bizjan

naziv: docent
delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM IX - 0
katedra: 03 Katedra za energetsko strojništvo KES
laboratorij: Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS
št. sobe: N-5
telefon: 423
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://web.fs.uni-lj.si/lvts/
Izobrazba

2014: Doktor znanosti, Fakulteta za strojništvo UL

2012: Univerzitzetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo UL

Zaposlitev

2018-danes: docent, Fakulteta za strojništvo UL

2015-2018: asistent, Fakulteta za strojništvo UL

2012-2014: mladi raziskovalec, Abelium d.o.o.

Nagrade in priznanja

2015 in 2016: Priznanje Fakultete za strojništvo UL za kvalitetne znanstvene publikacije

2015: Priznanje Fakultete za strojništvo UL za predčasni zaključek dr. študija

2012: Prešernova nagrada UL

nazaj na seznam